dk se no fi uk

EZ-IO Teleflex boremaskine

 

EZ-IOTeleflex

System för intraosseös access

EZ-IO boremaskine til intraossøs adgangFAST. Venaccess på få sekunder.

SAFE. Kontrollerad införsel.

EASY. Enkel att lära sig och använda.

 

EZ-IO från Teleflex är ett banbrytande system för intraosseös (IO) infart. EZ-IO-systemet ger en snabb, säker och enkel intraosseös infart när intravenös (IV) åtkomst är svår eller omöjliga att fastställa.

 

Det intraosseösa utrymmet är en plats i det vaskulära systemet, där blodgenomströmningen är bra – även när patienten är i chock. Läkemedel, vätskor och blodprodukter som ges genom märghålan når den centrala cirkulationen lika snabbt som via intravenös tillförsel.

 

EZ-IO-systemet har flera olika infarts alternativ, som alla ger en snabb, säker och kontrollerad intraosseös infart. De specialutvecklade nålarna för vuxna och barn införs med ett litet batteridrivet borrhandtag.

FacebookLinkedInTwitterEmail
Print Friendly