QinFlow

Qinflow förser räddningspersonal med blod- och IV vätskeuppvärmningsanordning som fungerar felfritt under alla miljöförhållanden för att bekämpa hypotermi och rädda liv.

Kategorier