ZOLL IVTM

ZOLL IVTM tillhandahåller ett temperaturregleringssystem som är anpassat för att effektivt bibehålla önskad måltemperatur. Med Thermogard XP systemet erhåller du snabb, precis och effektiv kylning och uppvärmning av patienter. Företaget erbjuder en intravaskulär lösning som visar överlägsen klinisk effektivitet när det gäller att nå och bibehålla måltemperaturen. ZOLL IVTMs temperaturhanteringsplattform är mycket mångsidig och användbar för en mängd olika kylnings- och uppvärmningsapplikationer från ICU till operationsavdelningen.