Airtraq

Airtraq videolaryngoskop

Guidad videointubering

 • Enkel, effektiv och prisvärd videolaryngoskopi
 • Airtraq-styrkanalen minskar tiden som krävs för intubering
 • Lätt att lära sig och att använda


Airtraq videolaryngoskop är en komplett lösning med två modeller som kompletterar varandra.

Produktbeskrivning

Videolaryngoskopi blir enklare med Airtraq

 • Airtraq-kanalen underlättar införingen av endotrakealtuben så att intuberingen går snabbare
 • Ingen stilett behövs. Minskar risken för skador. Eliminerar kostnaderna för stiletter
 • 90º-formen minimerar hyperextension och gör att mindre kraft behövs
 • Minskar hemodynamisk reaktivitet
 • Underlättar intubering från alla positioner (ansikte mot ansikte osv.).
 • Underlättar intubering i svåra luftvägar
 • Enklare att lära sig än andra videolaryngoskop

Airtraq ger bättre resultat vid rutinintubering, framför allt i följande situationer

 • För cervikal immobilisering
 • Med överviktiga personer
 • Vakna patienter
 • I kombination med fiberscope
 • För intubering frontalt eller lateralt
 • Vid dålig tandstatus

Två modeller för en komplett lösning

Airtraq videolaryngoskop

AIRTRAQ AVANT

Återanvändbar optik + engångsblad

 • För rutinmässiga intuberingar
 • Lägst kostnad per intubering
 • Engångsblad + återanvändbar optik
 • Dockningsstation
 • Inga underhållskostnader
 • Kan användas i samband med MRI
Airtraq videolaryngoskop

AIRTRAQ SP

Helt för engångsbruk

 • För avlägsna platser och nödsituationer
 • Klart att användas: Öppna och intubera
 • Helt engångsbruk
 • Bärbar
 • Allt-i-ett
 • För neonatala till vuxna patienter
Download

Airtraq broschyr

558.05 KB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Mikael Lumpus

Product Specialist

Brands

Airtraq, Archeon Medical, Masimo, ZOLL Medical