dk se no fi uk

 

LMA MAD NasalTeleflex

Intranasal läkemedelsadministration/injektion

Säker hantering och administration av läkemedel kan vara en utmaning. Därför bör det finnas flera metoder att administrera läkemedel. LMA MAD Nasal möjliggör intranasal läkemedelsadministration/injektion.

 

Intranasal läkemedelsadministration kan med LMA MAD Nasal levereras på ett säkert, smärtfritt och effektivt sätt. Genom hög vaskularisering tas läkemedlet upp snabbt genom slemhinnan till det systemiska kretsloppet. Flera läkemedel har upptagningshastighet och serumkoncentration motsvarande intravenös administration.

Fördelar med LMA MAD Nasal:

  • Snabb och effektiv applikation
  • Hög biotillgänglighet och snabb verkan
  • Ingen smärta i samband med användningen av LMA MAD Nasal – kan med fördel användas till barn
  • Reducerar stickskador, då de endast använder kanyl i samband med medicinupptagning

 

LMA MAD Nasal kan med fördel användas till administration av läkemedel hos barn och vuxna, där intravenös access inte är möjlig eller omedelbart tillgänglig, t.ex. vid smärtlindring, kramper, sedering eller motgift mot opioidöverdosering.