dk se no fi uk

Qinflow vätskevärmare  

QinFlow WarriorQinflow vätskevärmare logo

Pre-hospital vätskevärmare

Den enda vätskevärmaren som kan värma blod/vätska till 37° C, oavsett ingångstemperatur. Levererar varm vätska från första droppen med en noggrannhet på +/- 1° C.

 

QinFlow möter kraven som ställs i pre-hospitala och fältmässiga miljöer. Den är enkel att använda och sköts med endast en knapp. QinFlow upptäcker och varnar vid onormala flöden, flödesstopp eller om luft detakteras i systemet.  

  • Vätskevärmaren är klar att användas på mindre än 30 sekunder
  • Optimal algoritm för uppvärmning av blod
  • Uppvärming av blod/vätska från 4° C till 37° C på sekunder
  • Flödeskapacitet: Från KVO (keep vein open) till över 200 ml/min.
  • Batterikapacitet: • Värmer 3 liter vätska med en temperatur på 5° C upp till 37° C vid ett flöde på 150 ml/min. • Värmer 5 liter vätska med en temperatur på 20° C upp till 37° C vid ett flöde på 150 ml/min.
  • Enkelt användargränsnitt
  • Visuella och audiella larm
  • CE-godkänd

Qinflow vätskevärmare