dk se no fi uk

 

FAST Stern IOteleflex logo

Banbrytande IO-teknik för sternum

FAST® Intraosseous Infusion System är en intraosseös produkt för sternum. FAST är utvecklad för militär- och sjukvårdspersonal och är specifikt utformad för att vara lätt att lära sig, enkel att använda – även för förstagångsanvändare och nyutbildad personal s.k “fail-safe”. 

 

Ett mycket effektivt alternativ till traditionell perifer intravenös access, ger FAST dig möjligheten att snabbt etablera vaskulär access i ett kritiskt tillstånd och snabbt och enkelt leverera vätskor och akuta läkemedel till blodomloppet genom benmärgen i manubrium. 

 

Säker att använda på patienter från 12 år och uppåt, FAST kan effektivt användas under HLR och är inte i vägen om patienten har halskrage.  

 

FAST är specifikt utformad för att användas när traditionell intravenös access misslyckas. Det är högre successrate för IO-infusioner än för traditionell IV-infusion. Dessutom är IO-infusion en accepterad standard för vård- och behandlingsmetoder. 

FAST Stern IO stöds av  

American Heart Association, Advanced Trauma Life Support, Advanced Cardiac Life Support-kurser samt European Resuscitation Council. IO-infusion lärs också ut som en del av utbildning i militärmedicin och riktlinjer för Tactical Combat Casualty Care. 

 

  • Snabb vaskulär åtkomst: FAST kan sättas och vaskulär access (jämförbar med en CVK) uppnås inom 10 sekunder med läkemedel som når hjärtat inom 30 sekunder.
  • Snabbaste vägen till hjärtat: av alla IO-enheter och perifera IV.
  • Exakt placering varje gång.
  • Automatisk djupkontroll för säkert placering ovan lungorna och hjärtat.
  • Lätt att använda även för ny personal.
  • Steril engångsprodukt, utan risk för korskontaminering.
  • Flexibel med mjukt, lågprofilerad anordning för att säkra infusionsslangen.
  • Lättviktsdesign som gör den smidig att ta med i akutväskor.