Archeon Medical

EOlife ventilationsfeedback

Mäter kvalitet på manuella ventilationer

  • Förbättrar manuell ventilationseffektivitet
  • Minskar risken för hyperventilation
  • Kompakt och ergonomisk design

EOlife är ett smart system som mäter ventilationsparametrar och förser sjukvårdspersonal med feedback i realtid om kvaliteten på den manuella ventilation som ges till patienten. En funktion i AI-systemet tillåter automatisk tolkning av de uppmätta variablerna baserat på patientens profil.

Produktbeskrivning

EOlife förbättrad ventilation är utformad att användas vid behandling av vuxna patienter med hjärt- eller andningsstillestånd. Denna medicintekniska produkt är utformad för användning av avancerad och grundläggande återupplivning. EOlife är ett smart system som mäter ventilationsparametrar och förser sjukvårdspersonal med feedback i realtid om kvaliteten på den manuella ventilation som ges till patienten. A.I. (artificiell intelligens) i systemet tillåter automatisk tolkning av de uppmätta variablerna baserat på patientens profil.

EOlife förbättrad ventilation vid hjärtstillestånd

Hjärtstillestånd är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i världen och överlevnaden är fortfarande under 5%. En av de största utmaningarna för akut första hjälpen team är att ge patienterna tillräckligt med syre, samtidigt som man undviker hyperventilation som, enligt färska internationella studier, förekommer i nästan 80% av fallen.

EOlife förbättrar den manuella ventilationseffekten med över 70 %.

Download

EOlife broschyr

2.42 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Mikael Lumpus

Product Specialist

Brands

Airtraq, Archeon Medical, Masimo, ZOLL Medical