Avanos Medical

Slutet sugsystem

Förebygg infektion hos intuberade patienter och skydda dig själv mot korskontaminering

  • Minskar risken för kontaminering för både patienter och vårdgivare
  • Sluten krets upprätthåller ventilation och syrgasbehandling under sugningen utan större förlust av PEEP
  • Turbo Clean minskar kolonisering i kretsen

Ett slutet sugsystem kan bidra till att skydda patienter och sjukvårdspersonal från korskontaminering och är därför erkänt som bästa praxis för att förebygga sjukhusinfektioner som VAP (ventilatorassocierad pneumoni), utan att förlora PEEP-nivån.

Produktbeskrivning

Manipulation av respiratorslangsystemet kan öka korskontaminering – en av orsakerna till VAP (ventilator associated pneumonia). För att skydda patienter och personal kan ett slutet sugsystem vara en del av förebyggandet av VAP. Samt hjälpa till att upprätthålla ventilation och syrebehandling under hela sugmanövern. Detta förhindrar att ca 50% av lungvolymen minskar vid sugmanövern på grund av frånkoppling från ventilatorn. Slutet sugsystem är en del av infektionsförebyggandet som skyddar dina patienter, deras släktingar och dina anställda.

Unik Turbo Clean teknik

Ballard Turbo-Clean slutet sugsystem är den enda katetern som kan dras in i en unik, isolerad och vakuumtätad rengöringskammare, som är utformad för att avsevärt förbättra rengöringen av kateterspetsen. Själva ventilen spelar en viktig roll för att upprätthålla lungvolymer och oavbruten ventilation hos mekaniskt ventilerade patienter.

Fördelar med slutet sugsystem

Slutet sugsystem för vuxna, barn och nyfödda patienter har tydliga fördelar framför öppet sugsystem vad gäller både patienten och vårdpersonalen.

  • Reducering av syrgaskoncentration minskas och färre fall av desaturering
  • Förekomsten av bradykardi och hypoxi reduceras genom användning av slutet sugsystem
  • Undviker stora förluster av PEEP och minskad syrgaskoncentration
  • Slutet sugsystem är säkert att använda för en person, medans öppen sugning kan kräva mer vårdpersonal

Ballard är tillgänglig för nyfödda, barn och vuxna patienter.

Download

Closed Suction System broschyr

465.82 KB I pdf

Clinical Studies - Closed Suction System

163.38 KB I pdf

Respiratory Health Adult broschyr

777.15 KB I pdf

Respiratory Health Pedi/Neo broschyr

307.49 KB I pdf

Boka en demo

Vill du prova på att använda Avanos slutet sugsystem och Turbo Clean samt veta mera om dess funktioner och möjligheter?

 

Boka en demo idag och få:

  • Vi tar med ett Avanos slutet sugsystem till dig
  • Vi pratar om dina behov och om kliniska bevis
  • Vi kommer överens om alternativ för en klinisk prövning

 

Book demo af Avanos lukket sug system

Vill du veta mera? Skriv till oss

Fyll i kontaktformuläret här bredvid och du blir kontakt av vår produktspecialist. Tillsammans kan ni komma överens om ett provtillfälle på din avdelning.

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Henrik Nielsen

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Karolina Mineur-Hughes

Sales Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Rickard Nilsson

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision