dk se no fi uk

 

R SerienZOLL

Monitor och defibrillator

R Serien monitor och defibrillator ZOLL R Serien är en sjukhusdefibrillator och monitor som förenklar och förbättrar arbetets olika delar vid ett hjärtstopp.  

 

Modellen finns i två varianter där en är två-i-ett där den startar som ren halvautomatisk för de som har basal kunskap (AV/PÅ/DEFIBRILLERING) som genom enkla knapptryckningar ger en avancerad defibrillator. Se video ovan. Den andra varianten är en manuell och rådgivande defibrillator där användaren bestämmer hur den ska användas.  

 

Dagliga självtester kontrollerar elektronik, batteri, elektroder, uppladdningskapacitet. Totalt kontrolleras mer än 40 olika parametrar, och eventuella felmeddelanden visas på skärmen.  

 

God HLR-kvalitet är avgörande för en effektiv behandling. Därför finns vägledning om bröstkompressionernas djup och takt på R-serien. Med See-Thru CPR minskas hands-off tiden då personalen kan se den underliggande rytmen under pågående givna bröstkompressioner.  

 

R-Serien ger effektiv defibrillering med den bäst dokumenterade bifasiska defibrilleringsteknologi – totalt 16 studier på mer än 7.000 patienter har dokumenterats.   ZOLL,s unika pacingteknologi är erkänd världen över.  

 

ZOLL authorised distributor