dk se no fi uk

Faros 180 EKG-optager

BittiumBittium Cardiac Explorer – Event programvara

Programvara till händelse-EKG-analys på Faros-serien

Bittium Cardiac Explorer är en programvara för händelseregistrering med vars hjälp man snabbt och effektivt kan göra arytmianalys av registrerat EKG. Utöver olika detekterade arytmier lagrar programvaran också hela EKG-registreringen så att du själv kan upprätta händelser efter registreringen. Du har också möjlighet att bedöma en längre period både före och efter de enskilda händelserna. Programvaran fungerar därmed som en ”mini-Holter”.

Fördelar med Bittium Cardiac Explorer

  • Automatisk detektion av förmaksflimmer, bradykardi, takykardi och paus
  • Registrering av EKG under hela undersökningen – ”full disclosure”
  • Möjlighet att upprätta händelser
  • Patienten kan själv aktivera händelser under registreringen
  • Ingen gräns för registreringens längd, utöver kapaciteten för Faros-registreringarna, som är 20-30 dagar
  • Möjlighet att skriva in sömnperioder
  • Möjlighet att välja vilka händelser som ska sparas för rapportering