dk se no fi uk

Faros 360 EKG-optager

BittiumBittium Cardiac Navigator – Holter och Event

Programvara till Holter och Event EKG-analys på Faros-serien

Bittium Cardiac Navigator är en totallösning för klinisk Holter-EKG-analys. Det användarvänliga grafiska och intuitiva gränssnittet innebär att det går snabbt att lära sig använda programvaran. Programvaran är dessutom flexibel och kan noga analysera det dagar man anger. Vidare har programvaran kapacitet att göra mer avancerade analyser av Händelse-registreringar. Alla registreringar som görs med någon av Faros-modellerna kan analyseras med programvaran.

Fördelar med Bittium Cardiac Navigator

 • Unikt enkel instrumentpanel för snabbare redigering och analys
 • Exakt och detaljerad atriell analys
 • QT-analys
 • ST-analys
 • Heart Rate Variability, HRV-analys
 • Arytmi-analys med översikt och händelse-strips
 • Automatisk störningsdetektion
 • Smart rensningsverktyg för snabb ”städning” av registreringar
 • Analysverktyg för patienthändelser
 • Möjlighet till både lokal- och databasanvändning
 • DICOM- och HL7-format
 • Informativ och grafisk rapport
 • Automatisk beskrivning i rapporten
 • QRS-mallar
 • Pacemakeranalys
 • Molndatabas som alternativ