dk se no fi uk

Bittium Holterplus Hjärtövervakningslösning

 

BittiumBittium HolterPlus 

Hjärtövervakningslösning för sjukhus och kliniker

Bittium HolterPlus™ är en webbaserad fjärrkontrollerad hjärtmonitorlösning för sjukhus och kliniker för hantering av Holter-övervakning och relaterad patientinformation.

 

Bittium HolterPlus erbjuder en komplett diagnoslösning från EKG-inspelare till ECG-analysprogramvara som möjliggör tidigare repatriering från sjukhuset, eftersom det tillåter läkare att övervaka sina patienter hemifrån.

 
Bittium HolterPlus patientövervakningslösning är enkel att använda och lätt att installera på patienten.

 

Lösningen innehåller den lilla, lätta och vattentäta Bittium Faros EKG-inspelaren och Bittium HolterPlus. Mobil applikation som används av patienten. Patienten kan enkelt ange ytterligare information i en digitaliserad dagbok med symptom, aktivitet och sömn i EKG-upptagningsperioden.

 

Bittium HolterPlus -lösningen är alltid ansluten till Internet. Om man övervakar patientens kortsiktiga (24-48 timmar) eller långsiktiga (upp till 30 dagar), registrerar och överför man varje hjärtslag för en mer noggrann diagnos. Övervakningsperiodens längd kan justeras enligt resultaten under övervakningsperioden. Patienten kan kontaktas och instrueras att fortsätta övervaka om ingen inspelning har hittats fram till den tiden eller för att sluta övervaka tidigare när resultaten hittas och behandlingen kan startas.