Hamilton Medical

IntelliCuff

För att öka patientsäkerheten samt säkerställa optimalt kufftryck

  • Stödjer ventilations terapi och skyddar dina patienter från VAP och skador på trachea
  • Ingen kalibrering behövs
  • IntelliCuff ger kontinuerlig kontroll och optimering av kufftryck

Kontinuerlig kontroll och optimering av kufftryck stödjer ventilations terapi och skyddar dina patienter från VAP och skador på trachea – oavsett om du använder IntelliCuff under flygtransport med snabba förändringar i omgivande tryck, eller under operation vid N2O narkos eller laparoskopisk bukkirurgi

Produktbeskrivning

IntelliCuff är avsedd för omedelbar användning; ingen kalibrering behövs. Den fungerar inom ett brett men ändå säkert område för att uppnå önskat kufftryck för olika endotrakealtuber. Du ställer bara in önskat kufftryck, som sedan upprätthålls automatiskt.

Förbättrar hantering av inställning av optimalt kufftryck

Läckage av oralt sekret förbi endotrakealtuben (ETT) är en orsakande riskfaktor av utvecklingen av ventilations associerad pneumoni (VAP), och överdrivet kufftryck är en riskfaktor för skador på trachea. Nuvarande lösningar för att säkerställa kufftrycket kräver manuell övervakning och justering av kufftryck, vilket är en viktig aspekt av vårdpersonalens arbetsbelastning. Det har visat sig att det krävs upp till åtta manuella justeringar av kufftrycket daglig en för att bibehålla rekommenderade områden av kufftryck (Sole 2011).

Kliniska studier

Nyligen utförda kliniska studier visar att:

  • Kontinuerlig övervakning av manschettens tryck kan minska mikroaspiration och VAP (Lorente 2014, Nsei 2011)
  • Kontinuerlig övervakning är effektivare för att hålla manschettens tryck inom ett optimalt intervall (Sole 2011)

Tillgänglighet för IntelliCuff

IntelliCuff finns även som en inbyggd option på HAMILTON-C6, HAMILTON-G5 och HAMILTON-S1.

VIDEO

IntelliCuff pressure controller

 

IntelliCuff continuously measures and automatically maintains the cuff pressure during mechanical ventilation of adult, pediatric, and neonatal patients using a cuffed endotracheal tube or tracheostomy.

Hamilton Medical Academy

 

Hamilton Medical Academy erbjuder moduler på allt från grundventilation till moduler på mer avancerade funktioner som t.ex. INTELLiVENT-ASV.

E-learning är tillgänglig på flera olika språk – och är kostnadsfri.

 

Hamilton Medical College
Download

IntelliCuff broschyr

1018.99 KB I pdf

IntelliCuff specifikationer

147.49 KB I pdf

Intelligent ventilation broschyr

1.97 MB I pdf

Hamilton tillbehörskatalog

Här hittar du alla tillbehör till din Hamilton ventilator.

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Henrik Nielsen

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Karolina Mineur-Hughes

Sales Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Rickard Nilsson

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision