dk se no fi uk

ZOLL AED 3 Trainer  

ZOLL AED 3 TrainerZOLL

Träningshjärtstartare med tillbehör

ZOLL AED 3® Träningsenhet är den enda automatiserade träningsprodukten för externa defibrillatorer (hjärtstartare) med Real CPR Help®, som ger återkoppling på elevens kompressionskvalitet i realtid. Träningsenheten låter eleverna lära sig rätt takt och djup för bröstkompressioner vid HLR i en utbildningsmiljö.

 

ZOLL AED 3 träningsenhet är utformad så att den liknar användningen av en klinisk hjärtstartare och därmed får eleverna en mer realistisk upplevelse av livräddningen. I ZOLL AED 3 träningsenhet ingår:

 

 • En aktiv LCD-display med räddningsbilder i fullfärg som visar vad eleven kommer att se på en klinisk ZOLL AED 3-enhet
 • Kontaktsensorer i träningsplattorna som detekterar plattornas kontakt med dockan, så att det inte behövs en fjärrkontroll för räddningssimuleringarna
 • En pausknapp på enheten som låter instruktören pausa träningsscenariot
 • Hållbara förbrukningsvaror, så att man sparar tid och pengar
 • Enkel uppdatering av USB-programvara/språkkonfiguration

Överensstämmer med riktlinjerna 2015 AHA och ERC

Enkel konfigurering: All hantering av konfigureringen och träningsscenariot utförs på träningsenheten. Exempel på konfigurerbara alternativ är:

 

 • Träningsscenario
 • Driftsläge (halvautomatiskt eller helautomatiskt)
 • Räddningsinstruktioner för lekmän
 • Instruktioner för kontroll av andning
 • Röstvolym för instruktionerna
 • Språk (beror på artikelnumret som beställts)

I ZOLL AED 3 träningsenhet ingår allt en instruktör behöver:

 • ZOLL AED 3 träningsenhet
 • Huvuddel med elektroder (minst 100 träningssessioner) för ZOLL AED 3 träningsenhetens CPR Uni-padz®
 • Klisterplattor för träningselektroderna (minst 50 träningssessioner) för ZOLL AED 3 träningsenhetens CPR Uni-padz
 • Fyra (4) D-cellsbatterier
 • Vägledning för operatören

ZOLL authorised distributor