dk se no fi uk

 

EOlife® – förbättrad ventilationArcheon Medical

Mäter kvalitet på manuella ventilationer

EOlife är ett smart system som mäter ventilationsparametrar och sjukvårdspersonal med feedback i realtid om kvaliteten på den manuella ventilation som ges till patienten. En funktion i A.I. systemet tillåter automatisk tolkning av de uppmätta variablerna baserat på patientens profil (volym & takt).

 

Denna medicintekniska produkt är utformad att användas vid behandling av vuxna patienter med hjärt- eller andningsstillestånd. Den är utformad för användning av avancerade och grundläggande livsstöd.

 

Hjärtstillestånd

Hjärtstillestånd är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i världen och överlevnaden är fortfarande under 5%.En av de största utmaningarna för akut första hjälpen team är att ge patienterna tillräckligt med syre, samtidigt som man undviker hyperventilation som, enligt färska internationella studier, förekommer i nästan 80% av fallen.

 

EOlife® förbättrar den manuella ventilationseffekten med över 70 %*.

 

Archeon Medical EOlife - förbättrad ventilation

 

* Khoury A, De Luca A, Sall FS, Pazart L, Capellier G. Ventilation feedback device for manual ventilation in simulated respiratory arrest a crossover manikin study Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019 Oct 22;27(1):93