dk se no fi uk

 

LMA MADgicTeleflex

För att smidigt stödja effekten av anestesi, svåra och vakna intubationer

LMA® MADgic® Laryngo-Tracheal Mucosal Atomization enheten erbjuder ett mångsidigt val att administrera läkemedel över hela övre luftvägen och nedanför stämbanden. Detta hjälper till att förhindra hosta och laryngospasm i luftvägarna och minska kardiovaskulära svar. Det formbara röret möjliggör exakt, riktad administrering specifikt för patientens anatomi.

Fördelen med LMA MADgic:

  • Jämn aerosol för direkt administrering i näsa, farynx, larynx och trakea
  • Riktad täckning – smalt, långt, formbart rör vilket lätt når stämbanden och formar sig efter patientens anatomi för att möjliggöra rätt placerad medicinering
  • Passar alla luer-lock-sprutor
  • Användaren väljer läkemedel och exakt dos och volym (ner till 0,1 ml)
  • Finns i storlekar för vuxna och barn

 

Täckning, komfort, bekvämlighet

MADgic-enheten möjliggör optimal täckning genom att administrera en fin aerosol av partiklar över ett brett område i luftvägsslemhinnan. Det formbara röret tillåter riktad administrering av medicin till de djupare svalgstrukturerna och till glottis.

 

MADgic-enheten ger bättre patientkomfort genom att tillåta mindre stressande intubation och extubation. Den hjälper också till att minska risken för patientskada genom att ha en praktisk smal profil som är utformad för att smidigt kunna passera genom stämbanden, i näshålan eller ner genom en supraglottisk luftvägsenhet.

 

Säkerhet

MADgic för engångsbruk förbättrar patientsäkerheten genom att minska risken för korskontaminering samtidigt som det hjälper till att minska risken för toxicitet genom att underlätta exakt dosering.