dk se no fi uk

Slutet sugsystem från AVANOS

Slutet sugsystem från AVANOSAVANOS logo

Förebygg infektion hos intuberede patienter

Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) är den vanligaste och dödliga infektionen på en intensivavdelning. Det finns olika potentiella orsaker som tros öka risken för VAP, t.ex. Oral hålighet, GI-kolonisering samt återflöde, subglottisk sekretion, inandning av patogener, kontaminering från patient till patient, förorenad utrustning och inaktivering av andningsorganen.

 

Sluten sug för vuxna, barn och nyfödda patienter har tydliga fördelar jämfört med öppen sug sett i relation till patienten och vårdgivaren.

 

  • Graden av minskad syremättnad reduceras och mindre antal fall av desaturering.
  • Fall av bradykardi och hypoxi reduceras genom användning av sluten sug.
  • Sluten sugning är säker att använda av en person, medan öppen sugning kan kräva mer sjukvårdspersonal.
  • För nyfödda barn är det märkbart enklare, mindre tidskrävande och bättre tolerans för prematura barn som behöver mekanisk ventilation i en eller flera veckor.
     

Sugarna finns i flera storlekar, både för vuxna, barn och neonatal patienter.