dk se no fi uk

ET-Tuber med MICROCUFF från AVANOS

 

Microcuff endotracheal tuberAVANOS logo

Förebygg infektion hos intuberade patienter med Microcuff ET-tuber

Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste och dödligaste infektionen på en intensivvårdsavdelning. Det finns olika potentiella orsaker som kan öka risken för VAP, såsom munhålan, GI-kolonisering samt återflöde, subglottisk utsöndring, inandning av patogener, patient till patient kontaminering, kontaminerad utrustning.

 

Microcuff ET-tuber med möjlighet till subglottisk sugning

Microcuff ET-tuber med möjlighet till subglottisk sugning säkerställer bästa skydd mot mikroaspiration. Tubens cuff är ultra-tunn och tillverkad av polyuretan. Den avancerade tekniken ger effektivt skydd mot mikroaspiration. Cuffen tätar effektivt mot trakea vid ett lågt cufftryck och minskar risken för trakeal trauma.

 

Subglottisk sugning: Det är ett utbrett problem att suget stängs till och förhindrar effektiv uppsamling av subglottisk utsöndring, men eftersom mikrocuffen förhindrar mikrosugning rekommenderar vi att suget hålls rent genom att rengöra den subglottiska sugen med saltlösning och därmed förhindra igensättning.

 

Microcuff ET-tuber till barn och neonatal

Denna tub har den perfekta utformningen i förhållande till barnens anatomi.

 

Tuberna har en väl anpassad passform och förseglar med ett lägre tryck på grund av polyuretancuffen än den traditionella tuben med PVC cuff.

 

Det säkerställs att cuffen är korrekt placerad i trakea och inte irriterar det tryckkänsliga struphuvudet eller slemhinnorna. Tuben har markeringar för att säkerställa korrekt intubationsdjup och ger en enklare placering av tuben. Detta säkerställer att proceduren inte ska upprepas för många gånger och orsaka patienten obehag.

 

Endotrakeala tuber till vuxna och barn finns i flera storlekar och former.

AVANOS Mini-BALMini-BAL provtagningskateter

Mini-BAL provtagningskateter är en teleskopisk kateter som säkert kan användas för patientens nedre luftvägssekretioner. Katetern ger läkarna den information de behöver för att noggrant kunna diagnostisera lunginfektioner och behandla med målinriktad antibiotikabehandling.

 

Användning av bronkoalveolär lavage, som ett verktyg för att diagnostisera sjukdomar i nedre luftvägarna, har visat sig minska både användning av antibiotika och vård.

 

Funktioner och fördelar med Mini-BAL:

 

  • Proceduren kan utföras på natten i löpet av få minuter av en erfaren kliniker.
  • Spetsen på katetern ger möjlighet att ta prover från höger eller vänster lunga.
  • PEEP upprätthålls när den används tillsamman med den medföljande respiratoradapter.
  • Har en mjukt och vadderad spets för säker provtagning från den nedre lungan.