dk se no fi uk

Slutet sugsystem från Avanos

Slutet sugsystem från AvanosAVANOS logo

Förebygg infektion hos intuberade patienter och skydda dig själv

Manipulation av respiratorslangsystemet kan öka korskontaminering – en av orsakerna till VAP (ventilator associated pneumonia).

 

För att skydda patienter och personal kan ett slutet sugsystem vara en del av förebyggandet av VAP – samt hjälpa till att upprätthålla ventilation och syrebehandling under hela sugmanövern. Detta förhindrar att ca 50% av lungvolymen minskar vid sugmanövern på grund av frånkoppling från ventilatorn. Slutet sugsystem är en del av infektionsförebyggandet som skyddar dina patienter, deras släktingar och dina anställda.

 

Unik Turbo-Clean-teknik

Ballard Turbo-Clean slutet sugsystem är den enda katetern som kan dras in i en unik, isolerad och vakuumtätad rengöringskammare, som är utformad för att avsevärt förbättra rengöringen av kateterspetsen. Själva ventilen spelar en viktig roll för att upprätthålla lungvolymer och oavbruten ventilation hos mekaniskt ventilerade patienter.

 

Se hur det unika Turbo-Clean-systemet fungerar och rengör kateterspetsen i den här videon: 

 

Fördelar med slutet sugsystem

Slutet sugsystem för vuxna, barn och nyfödda patienter har tydliga fördelar framför öppet sugsystem vad gäller både patienten och vårdpersonalen.

 

  • Reducering av syrgaskoncentration minskas och färre fall av desaturering.
  • Förekomsten av bradykardi och hypoxi reduceras genom användning av slutet sugsystem.
  • Undviker stora förluster av PEEP och minskad syrgaskoncentration.
  • Slutet sugsystem är säkert att använda för en person, medans öppen sugning kan kräva mer vårdpersonal.

 

Ballard slutet sugsystem är tillgänglig för nyfödda, barn och vuxna patienter.

Prova Avanos slutet sugsystem

Vill du prova på att använda Avanos slutet sugsystem och Turbo Clean på din avdelning? Vill du veta mera om dess funktioner och möjligheter? Boka en demo

Prova slutet sugsystem från Avanos

Prova nu. Avanos slutet sugsystem

Vill du prova på att använda Avanos slutet sugsystem och Turbo Clean på din avdelning? Vill du veta mera om dess funktioner och möjligheter?

Vi gör det enkelt för dig – boka en demo:

  • Vi tar med ett Avanos slutet sugsystem till dig
  • Vi pratar om dina behov och om kliniska bevis
  • Vi kommer överens om alternativ för en klinisk prövning

 

Vill du veta mera? Skriv till oss. Fyll i kontaktformuläret här bredvid och du blir kontakt av vår produktspecialist. Tillsammans kan ni komma överens om ett provtillfälle på din avdelning.

Avanos Closed Suction

Fyll i formuläret