dk se no fi uk

 

Fluido CompactThe Surgical Company

Enkel, säker och kostnadseffektiv blod- och vätskevärmare

Fluido® Compact är ett lättanvänt, säkert och kostnadseffektivt system med enastående prestanda för din dagliga blod och vätskeuppvärmning. Den enkla intuitiva kontrollpanelen används med enbart en knapp. Det finns 2 olika set att välja mellan som enkelt kan flyttas mellan olika värmeenheter, på så vis förebyggs hypotermi under hela den perioperativa fasen.

The Surgical Company - Fluido Compact System

 

”Flöda – Anslut Setet – Starta – Fluido Compact är redo att användas”

 

En av de bidragande faktorerna till oavsiktlig hypotermi är intravenös (IV) infusion av kalla vätskor. Genom att värma blod och vätska bidrar det till att upprätthålla normotermi, vilket är positivt för patienten, minskar vårdtiden och sänker kostnaderna.

 

Enkel. En knapptryckning och den intuitiva kontrollpanelen är klar att användas. Fluido Compact värmer blod och vätskor till 39grader +- 2 grader på mindre än 30 sek.

 

Säker. Seten ger en maximal patientsäkerhet genom ett oberoende kontrollsystem med 11-st temperatursensorer. Det ger en exakt och säker uppvärmning av blod- och vätskor.

 

Kostnadseffektiv. Enheten kräver minimalt underhåll och bidrar till låga driftskostnader. Seten kan enkelt flyttas med patienten till olika Fluido Compact enheter.

 

Standard engångssetet består av en kassett och en patientslang på 40 cm och har endast 4 ml i priming-volym.

 

  • Lätt att använda

  • Säkert och kostnadseffektivt system

  • Lång livslängd och minimalt underhåll
  • Marknadens lägsta primingvolym 4-16 ml

 

Standardset Standard set:
Primingvolym 4ml ligger förpackade om 120 st (30×4)
Max flöde 400 ml/min. 5-100 ml/min i normotermiskt flöde.
Standardset med Droppkammare Standard set med droppkammare:
Primingvolym 16ml ligger förpackade om 60 st (15×3)
Max flöde 400 ml/min. 5-100 ml/min i normotermiskt flöde.

Fluido Airguard SystemFluido AirGuard System

Fluido® Airguard System är ett högflödessystem som värmer blod och vätska på endast 30 sec. Systemet är lämpligt för alla applikationer från standard till höga flöden.

 

Fluido Airguard System består av 5 komponeneter: blodvärmare, airguard/luftdetektor, övertrycksmanschetter, kompressor och ett stabilt rullstativ.

 

Fluido Airguard System värmer blod och vätskor med IR teknologi, det är en så kallad ”torr” metod som hindrar risken för vattenburna föroreningar. Seten är mycket praktiska då det kan följa patienten och användas i olika Fluido system. Detta gör det möjligt för vårdgivaren att fortsätta värma samtidigt som patienten transporteras mellan olika avdelningar. Att inte behöva byta set och infusionsslang minskar både infektionsrisken och kostnaderna.

 

Det finns 2 olika set (Fluido® Disposable Sets):

 

Standard set:
150 cm infusionsslang.
Max flöde på 650 ml/min. Normotermiskt flöde 20-400ml/min.
Priming volym 90 ml.

 

Trauma set:
150 cm infusionsslang.
Max flöde på 800ml/min. Normotermiskt flöde 20-750ml/min.
Priming volym 145 ml.