dk se no fi uk

ZOLL Propaq M monitor

 

Propaq MZOLL

En monitor utvecklad för de stora krav som efterfrågas inom luftburen medicin och militär

Propaq M

Propaq M är en ultra-lätt och kompakt monitor med mycket sofistikerade och avancerade funktioner. Den är 2 kg lättare än den föregående militära monitorplattformen Propaq 206.

 

Propaq M är enkel att använda för alla medicinska komptensnivåer, enkla direkta knappfunktioner och enkla och tydliga menyer. Den stora LCD-färgdisplayen kan visa upp till fyra kurvor och komplett diagnostisk EKG.

 

Propaq M kan konfigureras som enkel monitor, eller fullmatad, för alla behov inom akutmedicin. Förutom hjärtfrekvens och SpO2 kan den samtidigt:

 

  • Visa upp till tre invasiva tryck och två kontinuerliga temperaturer
  • Utföra snabb och noggrann NIBP-mätning
  • Maximera den kliniska effektiviteten i fält genom Plug & Play
  • Integrera EtCO2-mätning utan annan extern utrustning
  • Ge över 7½ timmars monitorering på ett ”hot-swabbable” batteri

En apparat för alla uppdrag

Propaq M är direkt utvecklad för flygning och har testats och godkänts för ändamålet. Med tre invasiva tryck kan Propaq M användas för kritiskt sjuka patienter under långa transporter. Den inkluderar ett ”night vision goggle”  (NVG) läge för användning nattetid. Propaq M har monitoreringsläge för vuxna, barn och neonatala patienter.

ZOLL authorised distributor