dk se no fi uk

 

SINAPI ThoraxdränSINAPI logo

Det mobila thoraxdränaget som minskar felanvändande, ökar säkerheten, dränerar effektivt, är lätt att använda, underlättar mobiliseringen och är mycket kosntadseffektivt.

SINAPI – Thoraxdrän har en mekanisk (Scheffler) ventil som möjliggör snabbare evakuering av vätskor och luft från bröstet. Enkelheten i designen minskar risken för mänskliga misstag och ökar patientsäkerheten.

 

Enheten kan lyftas högre än patienten eller placeras horisontellt, utan att kompromissa med det stängda systemet. Det underlättar patienthanteringen och möjliggör tidig mobilisering.

Scheffler Ventil

 • Mekanisk envägsventil säkerställer effektiv dränering samtidigt som den förhindrar återflöde till patienten.
 • Lågt öppningstryck pga Scheffler Ventilen, underlättar dräneringen (<1cmH2O).
 • Ventilen är placerad före uppsamlingskammaren och säkerställer minimalt med ”deadspace” (60 ml). Detta resulterar i snabbare regenerering av negativt intra-pleuralt tryck och förbättrar dräneringseffektiviteten.
 • Om det observeras vätskeansamling ovanför ventilen , bekräftar detta löst luftläckage.
 • Inget behov av att “klampa” dräneringsslangen, vilket minskar risken för spänningspneumotorax.
 • Enheten är väldigt flexibel, den kan placeras horisontellt och även lyftas högre än patienten utan att kompromissa med det stängda systemet.

 

Sug Bulb

 • Kateter-positionens läge bekräftas genom att trycka in Bulpen som sedan expanderar igen till sitt ursprungsläge.
 • Den inbyggda sug-bulpen ger och bekräftar sug när den trycks ned manuellt. Enheten kan därför kopplas bort från sjukhusets sug källa tidigare, vilket resulterar i tidigare mobilisering.
 • En bulb som expanderar igen är en tydlig visuell indikator på pneumotorax.
 • I slutet av behandlingen indikerar en ihoptryckt bulp som förblir ihoptryckt och vätska ovanför ventilen, att dräneringen kan avslutas.


Sugregulator

 • Synlig röd bälg bekräftar det faktiska sugtrycket.
 • Dold röd bälg indikerar att inget sug appliceras.

Dränering

 • Mäter små dräneringsvolymer.
 • Kan tömmas i engångspåse eller behållare.
 • Lätt och kompakt för enkel mobilisering.
 • Endast en enhet per kateter.

Hög-Negativ ventil

 • En “slangmjölkare” förenklar arbetet och förhindrar koagelbildning samt upprätthåller dräneringsslangens genomsläpplighet.
 • Mjölkning av slangen sker på ett säkert sätt utan att generera för höga undertryck.
 • Nålfri provtagningsport nära patienten.
 • Enkel åtkomstport för pleurodesis.