dk se no fi uk

Nonin 7500 Pulsoximeter  

7500 PulsoximeterNonin

Portabel “Tabletop” Pulsoximeter

Nonin Medical’s Modell 7500 pulsoximeter har en unik låg-profil design som möjliggör att placera den på en vågrät avställningsyta med eller utan bärväska. Den kompakta 7500 har enkelt användargränssnitt, 16 timmars batterikapacitet, 4 timmars snabbladdning och 70 timmars minne, gör den användningsbar för alla olika applikationer. Precis som alla Nonins pulsoximetrar har 7500 många olika indikatorer till hjälp för optimal mätning.

Egenskaper

 • Bevisad PureSAT® – pulsoximetr teknologi
 • Bekväm – Lätt vikt och kompakt
 • Enkel att använda – Tydlig LED-skärm ger stor läsbarhet
 • Hållbar – Tålig design
 • Kraftfull – Över 70 timmars minne för utökad övervakning
 • Mångsidig – Monitorerar barn och vuxna
 • Flexibel – Använd som stand-alone eller som interface tillsammans med annan utrustning

Användarvänligt Interface

7500FO erbjuder olika displayindikatorer vilket säkerställer pålitliga värden.

 

 • Grafisk stapel på Pulssyrkan: Färgkodad grafisk stapel visar patientens status. Man kan få ljudsignal för varje detekterad puls. Ljudsignalen förändras i förhållande till saturationsnivån.
 • Indikator för Pulskvalitén: Detekterar patientens rörelser eller förändringar på signalkvalitén vilket möjliggör optimal sensorplacering.
 • Indikator för Sensorfel: Indikerar om en sensor ej är ansluten, felplacerad eller om den ej är kompatibel med monitorn.

 

Dessa indikatorer ger en snabb och komplett bild över patients värden.

Flexibel & Omfattande Larm Inställningar

 • Patient Säkerhets Läge: Låser larminställningar, volym och tid/datum inställningar, förebygger oavsiktliga förändringar.
 • Default Funktion: Återställs automatiskt efter varje användares indiviuella larminställningar (nästa patient).
 • Användarinställd Default: Möjliggör för användaren att justera larmgränserna och volymen när den startas upp.

Välj dina optioner

 • Sensorer: Komplett sortiment av bekväma och pålitliga PureLight® sensorer
 • Patientkablar: Vinklade eller raka kopplingar och förlängningskablar
 • Rullstativ: För ökad mobilitet
 • Fiberoptiska sensorer: PureLight® Vuxen/Barn fiberoptisk sensor med 20” eller 30” sensorkabel
 • Bärväska: Bekväm för transport eller lagerhållning
 • Fixeringssystem: Ger stabil placering av pulsoximetern
 • Programvara för Data Management: Kompatibel med nVISION® programvaran
 • Output Optioner: nVISION Data Management programvara för pulsoximetriscreening