dk se no fi uk

Nonin Onyx 9560 pulsoximeter

Onyx II 9560 pulsoximeterNonin

Till finger med indbyggd Bluetooth

Nonin Onyx II 9560 pulsoximeterNonin Onyx II 9560 pulsoximeter med indbyggd bluetooth ger snabb, precis och lättläst information om puls- och syremängd i blodet. Nonin Onyx II har LED-display är mycket lättanvänd. Pulsoximetern startar automatisk, så snart det placeras på fingret. Onyx II är den enda fingerpulsoximeter med dokumenterad klinisk prestanda i de mest utsatta situationer.

Fördelar med Onyx II 9560 pulsoximeter

  • Indbyggd Bluetooth Wireless 2.0.
  • Optimal till kortare och längre tids användning på upp till 100 meteres avtånd
  • Enkel övervakning av syremättnaden
  • Automatisk på- och avstängning
  • SpO2og puls kan aflæses meget tydeligt
  • Kan användas till både barn och vuxna (fingrar 8–26 mm)
  • Fungerar också på patienter med låg perfusion och mörk hud
  • U.S. Military Airworthiness Certification, för användning i helikopter
  • Kapacitet till 2500 spotmätningar eller 21 timmars kontinuerlig användning
  • 4 års garanti