SINAPI Biomedical

Sinapi thoraxdrän

Mobilt pleuradrän som minskar fel och ökar säkerheten

 • Mindre risk för pneumothorax och mindre dead space hjälper patienten
 • Enklare hantering och mer rörlighet för både patient och personal
 • Kostnadsbesparingar med endast ett dräneringssystem som kan användas för hela patientens sjukhusvistelse

SINAPI thoraxdrän har en mekanisk (Scheffler) ventil som möjliggör snabbare evakuering av vätskor och luft från bröstet. Enkelheten i designen minskar risken för mänskliga misstag och ökar patientsäkerheten. Enheten kan lyftas högre än patienten eller placeras horisontellt, utan att kompromissa med det stängda systemet. Det underlättar patienthanteringen och möjliggör tidig mobilisering.

Produktbeskrivning

Sinapis pleuradrän ger mindre risk för pneumothorax och mindre dead space, vilket hjälper din patient på grund av placeringen av Scheffler-ventilen. Pleuradränet kan orienteras och placeras på vilket sätt som helst utan att kompromissa med det slutna systemet. Det innebär mycket enklare hantering och mer rörlighet för patient och personal. Pleuradränet ger också kostnadsbesparingar, eftersom ett och samma dräneringssystem kan användas för hela patientens sjukhusvistelse.

Scheffler Ventil

 • Mekanisk envägsventil säkerställer effektiv dränering samtidigt som den förhindrar återflöde till patienten.
 • Lågt öppningstryck pga Scheffler Ventilen, underlättar dräneringen (<1cmH2O).
 • Ventilen är placerad före uppsamlingskammaren och säkerställer minimalt med ”deadspace” (60 ml). Detta resulterar i snabbare regenerering av negativt intra-pleuralt tryck och förbättrar dräneringseffektiviteten.
 • Om det observeras vätskeansamling ovanför ventilen , bekräftar detta löst luftläckage.
 • Inget behov av att “klampa” dräneringsslangen, vilket minskar risken för spänningspneumothorax.
 • Enheten är väldigt flexibel, den kan placeras horisontellt och även lyftas högre än patienten utan att kompromissa med det stängda systemet.

Sug Bulb

 • Kateter-positionens läge bekräftas genom att trycka in Bulben som sedan expanderar igen till sitt ursprungsläge.
 • Den inbyggda sug-bulben ger och bekräftar sug när den trycks ned manuellt. Enheten kan därför kopplas bort från sjukhusets sug källa tidigare, vilket resulterar i tidigare mobilisering.
 • En bulb som expanderar igen är en tydlig visuell indikator på pneumothorax.
 • I slutet av behandlingen indikerar en ihoptryckt bulb som förblir ihoptryckt och vätska ovanför ventilen, att dräneringen kan avslutas.

Sugregulator

 • Synlig röd bälg bekräftar det faktiska sugtrycket.
 • Dold röd bälg indikerar att inget sug appliceras.

Dränering

 • Mäter små dräneringsvolymer.
 • Kan tömmas i engångspåse eller behållare.
 • Lätt och kompakt för enkel mobilisering.
 • Endast en enhet per kateter.

Hög-Negativ ventil

 • En “slangmjölkare” förenklar arbetet och förhindrar koagelbildning samt upprätthåller dräneringsslangens genomsläpplighet.
 • Mjölkning av slangen sker på ett säkert sätt utan att generera för höga undertryck.
 • Nålfri provtagningsport nära patienten.
 • Enkel åtkomstport för pleurodesis.
VIDEO

Why choose a Sinapi chest drain

VIDEO

How to install the Sinapi Chest Drain (XL1000SC)

Download

Sinapi Chest Drain broschyr

1.74 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Jessica Nilsson

Sales Manager

Brands

QinFlow, SINAPI Biomedical, TSC Life Patient Temperature Management, ZOLL IVTM