dk se no fi uk

EZ-IO Teleflex boremaskine

 

EZ-IOTeleflex

System för intraosseös access

EZ-IO boremaskine til intraossøs adgangFAST. Venaccess på få sekunder.

SAFE. Kontrollerad införsel.

EASY. Enkel att lära sig och använda.

 

EZ-IO från Teleflex är ett banbrytande system för intraosseös (IO) infart. EZ-IO-systemet ger en snabb, säker och enkel intraosseös infart när intravenös (IV) åtkomst är svår eller omöjliga att fastställa.

 

Det intraosseösa utrymmet är en plats i det vaskulära systemet, där blodgenomströmningen är bra – även när patienten är i chock. Läkemedel, vätskor och blodprodukter som ges genom märghålan når den centrala cirkulationen lika snabbt som via intravenös tillförsel.

 

EZ-IO-systemet har flera olika infarts alternativ, som alla ger en snabb, säker och kontrollerad intraosseös infart. De specialutvecklade nålarna för vuxna och barn införs med ett litet batteridrivet borrhandtag.