dk se no fi uk

HAMILTON-G5 Ventilator  

HAMILTON-G5 VentilatorHamilton Medical

 

HAMILTON-G5 har allt du kan förvänta av en High-End ventilator – från neonatal till vuxen och erbjuder säker ventilation. HAMILTON-G5 är den första ventilatorn som kräver färre användar-justeringar samt ger färre larm genom Hamilton Medicals ASV (Adaptive Support Ventilation). HAMILTON-G5 har, som en option, integrerad Cuff tryck-regulator, som reducerar VAP och tracheal-skador.  

 

Erbjuder individuellt patientstyrd behandling med färre resurser

I motsats till konventionella ventilations-lägen som kräver många manuella användarinställningar, kräver closed-loop ventilation ASV (Adaptive Support Ventilation) endast uppmärksamhet på en parameter; minut- volymen. Studier viser att ASV kan användas på alla patienter – oavsett lungsjukdom.  

 

Få en snabb överblick över alla viktiga parametrar

Monitorering av mekanisk ventilation betyder kurvor, loopar, siffror och fler siffror. Men vad säger det om patientens tillstånd? HAMILTON-G5 är den första ventilatorn med Ventilation Cockpit, som visualiserar patientens respiratoriska tillstånd och support på ett mycket intuitivt sätt.  

 

Effektivitet genom innovation

HAMILTON-G5 ger möjlighet att optimera era kliniska resurser – samtidigt som ägarkostnaden reduceras. Men det allra viktigaste – HAMILTON-G5 kan reducera patientens ventilatortid. HAMILTON-G5’s intuitiva användargränssnitt förenklar uppstarten av ventilatorn, förenklar produktinlärningen och reducerar risken för användarfel.

HAMILTON-G5 är den första ventilatorn med:

  • Färre interaktioner och färre larm med ASV (Adaptiv Support Ventilation)
  • Integrerad Cuff-tryck regulator som reducerar VAP
  • Ventilations Cockpit som förbättrar säkerheten via intuitiv användning och monitorering
  • Väl beprövad closed-loop ventilation som automatiskt upprätthåller lungskyddande strategier, reducerar användarfel och uppmuntrar till tidig urträning
  • Säker ventilation även för de minsta patienterna med proximal flowsensor.

HAMILTON-G5 simulator

Vår HAMILTON-G5 simulator ger dig möjlighet att testa HAMILTON-G5 ventilator online:

Prova HAMILTON-G5 simulatorn


 Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)

Se demonstration av INTELLiVENT-ASV

Hur sätter man ner och placerar en esophagus kateter