dk se no fi uk

HAMILTON-G5 Ventilator  

HAMILTON-G5 VentilatorHamilton Medical

Säker ventilation från neonatal till vuxen

HAMILTON-G5 har allt du kan förvänta av en High-End ventilator – från neonatal till vuxen och erbjuder säker ventilation. HAMILTON-G5 är den första ventilatorn som kräver färre användar-justeringar samt ger färre larm genom Hamilton Medicals ASV (Adaptive Support Ventilation). HAMILTON-G5 har, som en option, integrerad Cuff tryck-regulator, som reducerar VAP och tracheal-skador.  

 

Erbjuder individuellt patientstyrd behandling med färre resurser

I motsats till konventionella ventilations-lägen som kräver många manuella användarinställningar, kräver closed-loop ventilation ASV (Adaptive Support Ventilation) endast uppmärksamhet på en parameter; minut- volymen. Studier viser att ASV kan användas på alla patienter – oavsett lungsjukdom.  

 

Få en snabb överblick över alla viktiga parametrar

Monitorering av mekanisk ventilation betyder kurvor, loopar, siffror och fler siffror. Men vad säger det om patientens tillstånd? HAMILTON-G5 är den första ventilatorn med Ventilation Cockpit, som visualiserar patientens respiratoriska tillstånd och support på ett mycket intuitivt sätt.  

 

Effektivitet genom innovation

HAMILTON-G5 ger möjlighet att optimera era kliniska resurser – samtidigt som ägarkostnaden reduceras. Men det allra viktigaste – HAMILTON-G5 kan reducera patientens ventilatortid. HAMILTON-G5’s intuitiva användargränssnitt förenklar uppstarten av ventilatorn, förenklar produktinlärningen och reducerar risken för användarfel.

 

HAMILTON-G5 är den första ventilatorn med:

  • Färre interaktioner och färre larm med ASV (Adaptiv Support Ventilation)
  • Integrerad Cuff-tryck regulator som reducerar VAP
  • Ventilations Cockpit som förbättrar säkerheten via intuitiv användning och monitorering
  • Väl beprövad closed-loop ventilation som automatiskt upprätthåller lungskyddande strategier, reducerar användarfel och uppmuntrar till tidig urträning
  • Säker ventilation även för de minsta patienterna med proximal flowsensor.

 

High flow – högflödes syrgasterapi

På samtliga Hamilton ventilatorer är det möjligt för alla patientkategorier att använda High Flow-syrgasterapi med både dubbellumen och enkellumen slangset. Det är mycket enkelt att växla mellan High Flow, NIV och invasivt läge utan att ändra slangset. Hamilton ventilatorer kan leverera ett flöde upp till 80 liter/min vid High Flow.

HAMILTON-G5 simulator

Med vår HAMILTON-G5 simulator kan du testa ventilatorn på din egen dator.

 

Ladda ner program till dator

 


 Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)

Se demonstration av INTELLiVENT-ASV

Hur sätter man ner och placerar en esophagus kateter