dk se no fi uk

HAMILTON-MR1 Ventilator

 

HAMILTON-MR1 VentilatorHamilton Medical

Intelligent ventilatorlösning från intensiven till MR-miljö

HAMILTON-MR1 ventilatorHAMILTON-MR1 är en kompakt intensivvårdsventilator med kapacitet, som möjliggör att ge patienten anpassad behandling – även under transport och i MR-miljö. Ventilatorterapin behöver inte längre kompromissas.  

 

Säkerhet i MR-miljö

I MR-miljön med kraftiga magnetiska fält, potentiellt farligt för patient, sjukvårdsmaterial och utrustning , kan man nu både ge högeffektiv ventilation och MR-skanning samtidigt. Den integrerade Gaussmetern, TeslaSpy, visualiserar det osynliga magnetiska fältet och hjälper sjukvårdspersonalen att placera ventilatorn säkert.  

 

Pålitlig med hög prestanda

Hamilton kombinerar pålitlighet och med avancerad lung-skyddande strategi och patientanpassad ventilation. Hamiltons ventilatorer är ert ideela val när det gäller intensivvård, intermediär terapi, transport på land eller i luften samt i MR-miljö. Med HAMILTON-MR1 behöver du inte kompromissa ventilatorterapin mellan intensivvårsdavdelningen och MR-skannern. Alternativt kan HAMILTON-MR1 vara placerad vid MR-skannern och anslutas till patienten. HAMILTON-MR1 kan placeras så nära som 1 meter från skannern.  

 

TeslaSpy – gör det usynliga magnetfältet synligt

Den integrerade Gaussmetern, TeslaSpy, monitorerar kontinuerligt det magnetiska fältet och ger ett audiellt och visuellt larm om HAMILTON-MR1 kommer för nära skannern. TeslaSpy fungerar även om HAMILTON-MR1 är avstängd, vilket ger maximal säkerhet.

 

High flow – högflödes syrgasterapi

På samtliga Hamilton ventilatorer är det möjligt för alla patientkategorier att använda High Flow-syrgasterapi med både dubbellumen och enkellumen slangset. Det är mycket enkelt att växla mellan High Flow, NIV och invasivt läge utan att ändra slangset. Hamilton ventilatorer kan leverera ett flöde upp till 80 liter/min vid High Flow.

HAMILTON-MR1 simulator

Med vår HAMILTON-MR1 simulator kan du testa ventilatorn på din egen dator.

 

Ladda ner program till dator

 


 Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)