dk se no fi uk

HAMILTON-MR1 Ventilator

 

HAMILTON-MR1 VentilatorHamilton Medical

Intelligent ventilatorlösning från intensiven till MR-miljö

HAMILTON-MR1 ventilatorHAMILTON-MR1 är en kompakt intensivvårdsventilator med kapacitet, som möjliggör att ge patienten anpassad behandling – även under transport och i MR-miljö. Ventilatorterapin behöver inte längre kompromissas.  

 

Säkerhet i MR-miljö I MR-miljön med kraftiga magnetiska fält, potentiellt farligt för patient, sjukvårdsmaterial och utrustning , kan man nu både ge högeffektiv ventilation och MR-skanning samtidigt. Den integrerade Gaussmetern, TeslaSpy, visualiserar det osynliga magnetiska fältet och hjälper sjukvårdspersonalen att placera ventilatorn säkert.  

 

Pålitlig med hög prestanda Hamilton kombinerar pålitlighet och med avancerad lung-skyddande strategi och patientanpassad ventilation. Hamiltons ventilatorer är ert ideela val när det gäller intensivvård, intermediär terapi, transport på land eller i luften samt i MR-miljö. Med HAMILTON-MR1 behöver du inte kompromissa ventilatorterapin mellan intensivvårsdavdelningen och MR-skannern. Alternativt kan HAMILTON-MR1 vara placerad vid MR-skannern och anslutas till patienten. HAMILTON-MR1 kan placeras så nära som 1 meter från skannern.  

 

TeslaSpy – gör det usynliga magnetfältet synligt Den integrerade Gaussmetern, TeslaSpy, monitorerar kontinuerligt det magnetiska fältet och ger ett audiellt och visuellt larm om HAMILTON-MR1 kommer för nära skannern. TeslaSpy fungerar även om HAMILTON-MR1 är avstängd, vilket ger maximal säkerhet.


HAMILTON-MR1 simulator

Vår HAMILTON-MR1 simulator ger dig möjlighet att testa HAMILTON-MR1 ventilatorn online: Prova HAMILTON-MR1 simulator


 Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)