dk se no fi uk

 

HAMILTON-T1 TransportventilatorHamilton Medical

En komplett intensivvårdsventilator för transport

HAMILTON-T1 erbjuder för första gången en komplett kombination av en intensivvårdsventilator och de tuffa krav på kompakthet och robusthet som vi ställer på en transportventilator. Detta resulterar i att HAMILTON-T1 kan ge optimal ventilationsterapi för alla patientgrupper under transport.  

 

HAMILTON-T1 erbjuder:HAMILTON-T1

 • Samma prestanda som en komplett intensivvårdsventilator.
 • Avancerade ventilationsmode, inklusive automatisk ventilation
  med hjälp av ASV®
 • Godkännanden och certifikat för användning i ambulanser,
  helikoptrar och flygplan
 • Tidalvolymer från 20 ml till 2000 ml (neonatal option på 2 ml till 300 ml)
 • Oberoende av gasförsörjning och kompressor
 • Mer än nio timmars batteritid (utan batteribyte)

 

Från neonatal till vuxna

HAMILTON-T1 ger tidalvolymer inom området 20 ml till 2000 ml med möjlighet till neonatal option på 2 ml till 300 ml. Detta möjliggör en effektiv, säker och lungskyddande ventilationsterapi för alla patientgrupper, från neonatal till vuxna.

 

Godkänd för alla typer av transporter

HAMILTON-T1 uppfyller transportstandarderna EN 794-3 och ISO 10.651-3 för ventilatorer vid transporter och nödsituationer, EN 1789 för ambulanser och EN 13718-1 samt RTCA / DO-160G för flygplan. Den medföljer tillförlitligt dina patienter till alla destinationer inom eller utanför sjukhuset, på marken, till sjöss och i luften.

 

Optimal synkronisering

IntelliTrig funktionen justerar automatiskt inandnings- och utandnings triggerkänslighet för potentiella läckage och säkerställer optimal synkronisering med patientens andningsmönster. Detta uppnås för både den invasivt och non-invasivt ventilerade patienten.

 

High flow – högflödes syrgasterapi

På samtliga Hamilton ventilatorer är det möjligt för alla patientkategorier att använda High Flow-syrgasterapi med både dubbellumen och enkellumen slangset. Det är mycket enkelt att växla mellan High Flow, NIV och invasivt läge utan att ändra slangset. Hamilton ventilatorer kan leverera ett flöde upp till 80 liter/min vid High Flow.

Prova HAMILTON-T1 

Vill du prova på att använda en HAMILTON-T1 transportventilator och få lära dig mera om dess funktioner och möjligheter? Boka en demo

HAMILTON-T1 simulator

Med vår HAMILTON-T1 simulator kan du testa ventilatorn på din egen dator.

 

Ladda ner program till dator

 


Se webinar om Adaptive Support Ventilation (ASV)

Prova nu - HAMILTON-T1

Prova HAMILTON-T1 

Vill du prova på att använda en HAMILTON-T1 transportventilator och få lära dig mera om dess funktioner och möjligheter?

Vi gör det enkelt för dig – boka en demo:

 • Vi tar med en HAMILTON-T1 till dig
 • Vi pratar om era behov och presenterar ventilatorns funktioner
 • Vi kommer överens om en lämplig tidpunkt för provanvändningen

 

Vill du veta mera? Fyll i kontaktformuläret här bredvid och du blir kontakt av vår produktspecialist, för att komma överens om ett demotillfälle på din avdelning.

HAMILTON-T1

Fyll i formuläret