dk se no fi uk

 

HAMILTON-T1 TransportventilatorHamilton Medical

En komplett intensivvårdsventilator för transport

HAMILTON-T1 erbjuder för första gången en komplett kombination av en intensivvårdsventilator och de tuffa krav på kompakthet och robusthet som vi ställer på en transportventilator. Detta resulterar i att HAMILTON-T1 kan ge optimal ventilationsterapi för alla patientgrupper under transport.  

 

HAMILTON-T1 erbjuder:HAMILTON-T1

  • Samma prestanda som en komplett intensivvårdsventilator.
  • Avancerade ventilationsmode, inklusive automatisk ventilation
    med hjälp av ASV®
  • Godkännanden och certifikat för användning i ambulanser,
    helikoptrar och flygplan
  • Tidalvolymer från 20 ml till 2000 ml (neonatal option på 2 ml till 300 ml)
  • Oberoende av gasförsörjning och kompressor
  • Mer än nio timmars batteritid (utan batteribyte)

Från neonatal till vuxna

HAMILTON-T1 ger tidalvolymer inom området 20 ml till 2000 ml med möjlighet till neonatal option på 2 ml till 300 ml. Detta möjliggör en effektiv, säker och lungskyddande ventilationsterapi för alla patientgrupper, från neonatal till vuxna.

Godkänd för alla typer av transporter

HAMILTON-T1 uppfyller transportstandarderna EN 794-3 och ISO 10.651-3 för ventilatorer vid transporter och nödsituationer, EN 1789 för ambulanser och EN 13718-1 samt RTCA / DO-160G för flygplan. Den medföljer tillförlitligt dina patienter till alla destinationer inom eller utanför sjukhuset, på marken, till sjöss och i luften.

Optimal synkronisering

IntelliTrig funktionen justerar automatiskt inandnings- och utandnings triggerkänslighet för potentiella läckage och säkerställer optimal synkronisering med patientens andningsmönster. Detta uppnås för både den invasivt och non-invasivt ventilerade patienten.


HAMILTON-T1 simulator

Vår HAMILTON-T1 simulator ger dig möjlighet att testa HAMILTON-T1 ventilator online. Prova HAMILTON-T1 simulatorn


Se webinar om Adaptive Support Ventilation (ASV)