dk se no fi uk

 

IntelliCuffHamilton

För att öka patientsäkerheten samt säkerställa optimalt kufftryck

Hamilton IntelliCuffKontinuerlig kontroll och optimering av kufftryck stödjer ventilations terapi och skyddar dina patienter från VAP och skador på trachea – oavsett om du använder IntelliCuff under flygtransport med snabba förändringar i omgivande tryck, eller under operation vid N2O narkos eller laparaskopisk bukkirurgi.  

 

IntelliCuff är avsedd för omedelbar användning; ingen kalibrering behövs. Den fungerar inom ett brett men ändå säkert område för att uppnå önskat kufftryck för olika endotrakealtuber. Du ställer bara in önskat kufftryck, som sedan upprätthålls automatiskt.

Förbättrar hantering av inställning av optimalt kufftryck

Läckage av oralt sekret förbi endotrakealtuben (ETT) är en orsakande riskfaktor av utvecklingen av ventilations associerad pneumoni (VAP), och överdrivet kufftryck är en riskfaktor för skador på trachea. Nuvarande lösningar för att säkerställa kufftrycket kräver manuell övervakning och justering av kufftryck, vilket är en viktig aspekt av vårdpersonalens arbetsbelastning. Det har visat sig att det krävs upp till åtta manuella justeringar av kufftrycket dagligen för att bibehålla rekommenderade områden av kufftryck (Sole 2011).

Kliniska studier

Nyligen utförda kliniska studier visar att:

  • Continuous cuff pressure control can decrease microaspiration and VAP (Lorente 2014, Nsei 2011)
  • Continuous control is more effective in maintaining cuff pressure within an optimal range (Sole 2011)

Availability of IntelliCuff

IntelliCuff finns även som en inbyggd option på HAMILTON-G5 och HAMILTON-S1.