dk se no fi uk

HAMILTON-C2 ventilator  

HAMILTON-C2 ventilatorHamilton Medical

Universal ventilationslösning

HAMILTON-C2 är en universal ventilatorlösning för alla patientgrupper. HAMILTON-C2 har en kompakt design och är oberoende av gascylindrar och kompressorer, för att tillåta maximal mobilitet inom sjukhuset.Den integreade turbinen garanterar optimal prestanda även vid Noninvasiv ventilering.  

 

  • Kan användas för alla patientgrupper, från neonatala till vuxna
  • Mer än 6 timmars batterikapacitet
  • Oberoende av gas cylindrar och kompressorer
  • Kompakt design för maximal mobilitet
  • Optimal prestanda vid NIV-ventilation

Förbättrad säkerhet för dina intensivvårds patienter

HAMILTON-C2’s ”ventilator cockpit” möjliggör för användaren att kontrollera kritiska parametrar med en snabb blick och visar patientens status som ett värdefullt verktyg för klinisk bedömning. ASV® funktionen ger ökad säkerhet och komfort för patientens normala andningsmönster. Detta förebygger onormala andningsmönster såväl som apné och tachyapné.

Integrerad high-prestanda turbin

Den integrerade turbinen ger utmärkt pneumatisk prestanda som matchar kompressorbaserade intensivvårdsventilatorer. Turbinen på HAMILTON-C2 ger ett peak flow på upp till 240 l/min och garanterar optimal prestanda även vid noninvasiv ventilation.

Mobilitet för intern sjukhustransport

Den högeffektiva turbinen på HAMILTON-C2 gör dig oberoende från komprimerad luft och dess integrerade batteri möjliggör att ventilera dina patienter under intern sjukhustransport mer än 6 timmar utan behov av anslutning till elnätet. Den kompakta designen och lätta vikten gör hanteringen av ventilatorn mycket enkel.

Intuitivt användargränssnitt

Tillsammans med användare och ventilationsexperter har våra ingenjörer utvecklat användarinterfacet på HAMILTON-C2, vilket ger en enkel användning och direkt access till viktiga inställningar. Alla Hamilton Medical ventilatorer fungerar med samma princip,vilket gör det enkelt att skifta mellan olika modeller.

Monitoreringen enkel att förstå

Ventilatorer visar en stor mängd data som ofta är svårtolkad. Den konfigureringsbara pekskärmens funktion, kallad Ventilatorns Cockpit, konsoliderar all monitoreringsdata och presenterar detta numeriskt och i olika grafiska paneler. Dessa lättförstådda vyer ger en snabb överblick över patientens nuvarande ventilationsstatus och erbjuder en pålitlig bas för kliniska beslut.

Mer tid för dina patienter

I ASV-läget justerar kontinuerligt ventialtorn patientens ventilering utefter patientens andningsaktivitet och lungstatus. Det betyder minskat behov för använandaren att ändra inställningar och färre larm, vilket ger mer tid för dina patienter.


HAMILTON-C2 simulator

HAMILTON-C2 simulator ger dig möjlighet att testa HAMILTON-C2 ventilator online: Prova HAMILTON-C2 simulatorn

Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)