dk se no fi uk

HAMILTON-C3 ventilator  

HAMILTON-C3 ventilatorHamilton Medical

Den kompakta high-end ventilatorn – För all intensivvård

HAMILTON-C3 ventilator är en modulär high-end ventilationslösning för alla patientgrupper. HAMILTON-C3 erbjuder en mängd unika funktioner och är en de första ventilatorer som erbjuder ”Ventilations Autopilot” INTELLIVENT-ASV®. Den kompakta designen och dess oberoende av komprimerad luft ger maximal mobilitet genom hela sjukhuset. Den integrerade högflödesturbinen garanterar optimal pneumatisk prestanda även vid läckage (NIV).  

 

  • Automatisk kontroll av patientens ventilation och oxygenering med INTELLiVENT-ASV®
  • P/V Tool Pro: Skyddande Verktyg för lungbedömning och urtrappning
  • Högflödes syrgasterapi
  • Hög-presterande NIV-ventilation
  • Kompakt och oberoende av komprimerad luft
  • Ventilation för vuxen, barn och neonatal

 

ASV® & INTELLIVENT-ASV®: automatiserad lung-skyddande ventilation

HAMILTON-C3 erbjuder intelligent ventilationsläge, Adaptive Support Ventilation (ASV®). ASV® upprätthåller automatiskt den användarinställda minutvolymen och avgör kontinuerligt frekvensen, tidalvolymen, det inspiratoriska trycket och inspirationstiden, beroende på patientens lungmekanik och lungarbete. ASV® anpassar sig breath-by-breath, 24h om dygnet, från intubation till extubation.

 

Med tillvalet INTELLiVENT-ASV®, kan du uppgradera din HAMILTON-C3 till en HAMILTON-C3S. Denna unika funktion tar ASV-konceptet ett steg vidare: läkaren ställer in mål för PetCO2 och SpO2 för patienten. Ventilatorns autimatiserar inställningar för att upprätthålla målen samtidigt som den tar hänsyn till de fysiologiska värdena från patienten (PetCO2, SpO2, lungmekanik, och spontan andning). Den justerar automatiskt inställngar som är relevanta för oxygeneringen (PEEP, Oxygen) och ventilation (frekvens, tidal-volym, inspiratoriskt tryck och inspiratiostid). Dessutom ger INTELLiVENT-ASV® ett automatiserat urtrappningsprotokoll (Quick Wean) inklusive automatiserade spontanandningsförsök.

 

P/V Tool Pro: Skyddande Ventilations Verktyg för lungbedömnig och urtrappning

Tillvalet P/V Tool utför en respiratorisk mekanisk manöver som lagrar en kvasi-statisk tryck/volym kurva och visar både inflations och deflations kurvor. Dessa data kan sedan analyseras för att avgöra strategin för lungbedömning och urtarppning. P/V Tool kan också användas för utrappningsmanövrar och för att visa lungvolymen på den urtrappade lungan. P/V Tool är särskilt bra för ARDS-patienter där bl.a. korrekt PEEP är extra viktigt.

 

Från neonataler till vuxna

HAMILTON-C3 ger en tidalvolym på 20 ml – 2000 ml, eller (tillval) 2 ml – 300 ml för neonatala patienter. Detta möjliggör effektiv, säker och lungskyddande ventilation för alla patientgrupper, från neonatala till vuxna.

 

Optimal prestanda för noninvasiv ventilation

Den integrerade turbinen ger utmärkt pneumatisk prestanda som matchar kompressorbaserade intensivvårdsventilatorer. Turbinen på HAMILTON-C3 ger ett peak flow på upp till 240 l/min och garanterar optimal prestanda även vid noninvasiv ventilation.

 

Intuitiv användning

Tillsammans med användare och ventilationsexperter har våra ingenjörer utvecklat användarinterfacet på HAMILTON-C3, vilket ger en enkel användning och direkt access till viktiga inställningar. Alla Hamilton Medical ventilatorer fungerar med samma princip,vilket gör det enkelt att skifta mellan olika modeller.

 

Monitorering enkel att förstå

Ventilatorer visar en stor mängd data som ofta är svårtolkad. Den konfigureringsbara pekskärmens funktion, kallad Ventilatorns Cockpit, konsoliderar all monitoreringsdata och presenterar detta numeriskt och i olika grafiska paneler. Dessa lättförstådda vyer ger en snabb överblick över patientens nuvarande ventilationsstatus och erbjuder en pålitlig bas för kliniska beslut.

 

High flow – högflödes syrgasterapi

På samtliga Hamilton ventilatorer är det möjligt för alla patientkategorier att använda High Flow-syrgasterapi med både dubbellumen och enkellumen slangset. Det är mycket enkelt att växla mellan High Flow, NIV och invasivt läge utan att ändra slangset. Hamilton ventilatorer kan leverera ett flöde upp till 80 liter/min vid High Flow.

 


Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)