dk se no fi uk

HAMILTON-C6 ventilator

 

HAMILTON-C6 ventilatorHamilton Medical

Nästa generation av intelligenta intensivvårdsventilatorer

HAMILTON-C6 representerar en ny generation av avancerade ventilatorer. Kombinationen av modularitet, användarvänlighet, rörlighet, och avancerade funktioner gör att du kan anpassa din patientens ventilationsterapi.

 

Tack vare den smala ramen, en integrerad hållare för O2 flaska och den högpresterande turbinen kan HAMILTON-C6 stanna vid patientens sida vid intrahospitaltransport.

 

  • Adaptiv, lungskyddande ventilationsmoder ASV® och INTELLiVENT®-ASV
  • IntelliSync+ patientsynkronisering realtid
  • Högpresterande noninvasiv ventilationterapi
  • Högflödes syrgasterapi
  • P/V Tool Pro för lungdiagnostik och rekrytering
  • Transpulmonell tryckmätning
  • Integrerad IntelliCuff® kufftrycksmätning och reglering
  • Integrerad HAMILTON-H900 aktivbefuktning

 

Förbättrad patientsäkerhet och komfort

NTELLiVENT-ASV använder automatiskt lungskyddande strategier för att minimera komplikationer som AutoPEEP och volutrauma / barotrauma. INTELLiVENT-ASV förhindrar också apné, tachypnea, dead space och alltför stora andetag. Inom ramen för denna lungskyddande strategi uppmuntrar INTELLiVENT-ASV patienten att andas spontant.

 

INTELLiVENT-ASV ger mer tid i optimala ventilationsområden (Lellouche 2013) och ger mer variabel ventilation i spontana andningspatienter jämfört med konventionell ventilation (Clavieras 2013).

 

Enkel användning

I nära samarbete med användare och ventilatorexperter har våra ingenjörer utformat ett användargränssnitt som är särskilt intuitivt. Växla mellan Hamilton-C6 och alla andra Hamilton Medical ventilatorer är lätt eftersom de drivs enligt samma principer.

 

Ventilation Cockpit på HAMILTON-C6 mekanisk ventilator använder övervakningsdata och omvandlar detta till visuella bildskärmar. Dessa lättillgängliga skärmar ger en snabb överblick över patientens aktuella ventilationsstatus och ger en tillförlitlig grund för behandlingsbeslut.

 

Ökad effektivitet

Hamilton Medical ventilatorer och ASV kan minska ventilationstiden och därmed behandlingskostnaderna. De kan också minska tiden som behövs för standardinställningar och larmhantering samtidigt som ventilationskvaliteten upprätthålls. Detta frigör tid för andra aspekter av patientens vård.

 

High flow – högflödes syrgasterapi

På samtliga Hamilton ventilatorer är det möjligt för alla patientkategorier att använda High Flow-syrgasterapi med både dubbellumen och enkellumen slangset. Det är mycket enkelt att växla mellan High Flow, NIV och invasivt läge utan att ändra slangset. Hamilton ventilatorer kan leverera ett flöde upp till 80 liter/min vid High Flow.

HAMILTON-C6 simulator

Med vår HAMILTON-C6 simulator kan du testa ventilatorn på din egen dator eller iPhone/iPad.

 

Ladda ner program till dator

Ladda ner app till iPhone eller iPad

 


Se demonstration av Adaptive Support Ventilation (ASV)