ZOLL IVTM

Thermogard XP intravaskulärt temperaturregleringssystem

Snabb, precis och effektiv kylning och uppvärmning av patienter

 • Mindre shivering
 • Kräver mindre sedering
 • Högre precision

ZOLLs Thermogard XP är ett intravaskulärt temperaturregleringssystem (IVTM) som hjälper dig att säkert och effektivt hantera kroppstemperaturen hos kritiskt sjuka patienter. Med invasiv temperaturreglering reducerar du risken för shivering och minskar behovet av sedering. Möjligheten med tidig väckning, prognostisering och mobilisering medför kortare vårdtid och snabbare hemgång för patienten.

Produktbeskrivning

Effektiv temperaturreglering förbättrar patientvården eftersom den hjälper till att minska risken för komplikationer och förbättra resultaten. Med Thermogard XP kan du snabbt kyla eller värma patienter till en exakt måltemperatur och bibehålla önskad temperatur.

Thermogard XP är ett intravaskulärt temperaturregleringssystem som kontrollerar temperaturen inifrån och ut. Detta är en mycket effektiv lösning jämfört med externa kyldräkter eller behandling med is.

Thermogard XP har många användningsområden: Den hjälper dig att kontrollera och reglera patientens temperatur. Behandla feber, hypotermi trauma och brännskadade patienter på era intensivvårdsavdelningar.

Funktioner hos Thermogard XP intravaskulärt temperaturregleringssystem

 • Intravaskulär kylning och uppvärmning
 • Ställ in låg- och högtemperaturlarm
 • Justera kylnings-/uppvärmningshastigheten
 • Nå och bibehåll måltemperaturen ±0,2°C
 • Förändringar i temperatur ner till 0,1°C utlöser en justering
 • Kyl patienter med hastigheter upp till 4°C per timme
 • Värm upp patienterna långsamt med hastigheter så långsamt som 0,1°C per timme

Fördelar med Thermogard XP intravaskulärt temperaturregleringssystem

 • Mindre shivering
 • Mindre sedering
 • Tidigt uppvaknande
 • Tidig mobilisering
 • Obehindrad patienttillgång

Hur det fungerar

ZOLLs Thermogard XP-system använder sig av olika unika katetrar som även kan användas som en vanlig 3 lumen central venkateter (CVK) för reglering av kroppstemperaturen. Kall eller varm koksaltlösning cirkulerar igenom ballonger på katetern i ett slutet system. När det venösa blodet passerar över ballongerna på katetern kyls eller värms det.

Thermogard XP har ett återkopplingssystem som skräddarsyr och optimerar behandlingen för den enskilda patienten: Systemet styr temperaturen på koksaltlösningen via fjärravkänning av patientens temperatur. Förändringar i temperatur så små som 0,1°C utlöser en justering.

Kombinationen av de unika kateterna och det kraftfulla Thermogard XP-systemet gör att du snabbt kan nå och bibehålla en exakt måltemperatur.

Effektiv temperaturkontroll

Det är ett fokusområde på intensivvården att ha patienter så lite sövda som möjligt för att förbättra vården och resultat. Thermogard XP kan minska behovet av sedering och främja tidigt uppvaknande och tidig mobilisering av patienten, samtidigt som systemet fortfarande ger dig effektiv temperaturreglering.

Med ZOLLs IVTM-system får du tillgång till hela kroppen, vilket innebär enklare åtkomst för undersökning av patienten och för daglig vård. Med helkroppsåtkomst har du även möjlighet att värma de patienter som känner att de fryser med ett värmetäcke utan att äventyra den inställda måltemperaturen.

Minska shivering med IVTM

Shivering ökar syreförbrukningen och därmed risken för hypoxi, och i slutändan ökar risken för postoperativa komplikationer. Dessutom är shivering mycket obehagligt för patienter.

När man arbetar med ZOLLs IVTM-system för kylning upplever patienterna betydligt mindre shivering jämfört med att använda ytkylning. Med mindre shivering minskar Thermogard XP arbetsbelastningen för sjuksköterskor, som inte behöver hantera shivering, kontrollera kyldynor och ständigt övervaka patientens temperatur.

Kateterserie

Det finns fyra katetrar att välja mellan för Thermogard XP, så att du kan välja kateter efter måltemperatur, applikation och patientens storlek. Detta inkluderar olika längder, olika kyl- och uppvärmningseffekter och olika insättningsställen.

ZOLLs patenterade katetrar fungerar också som en vanlig central venkateter (CVK) eftersom den både ger exakt temperaturhantering och möjliggör medicintillförsel.

Kateteregenskaper

 • Trippellumen central venkateter (CVK)
 • Kateterkiten inkluderar tillbehör som behövs för inläggning av en CVK
 • Hydrofil beläggning med heparin
 • Röntgentät kateterspets och markörband för att säkerställa korrekt placering i kärlet
 • MRT-kompatibel
 • Inte gjord av naturgummilatex
Video

Thermogard XP system setup

 

Animated video on how to set up the Thermogard XP system.

Video

ZOLL IVTM animation

 

ZOLL’s Intravascular Temperature Management provides the power and control you need to rapidly, safely, and effectively manage the core body temperature of critically ill or surgical patients.

Download

Thermogard XP brochure

3.14 MB I pdf

Thermogard XP specifications

1.14 MB I pdf

Catheter specifications

699.99 KB I pdf

Shivering - Benefits of Thermogard XP

180.74 KB I pdf

Value procurement brochure

441.88 KB I pdf

Finding the right temperature for patients

151.11 KB I pdf

Practicality and generalizability

496.22 KB I pdf

The facts about fever management

961.56 KB I pdf

Hypothermic versus normothermic temperature control after cardiac arrest

515.83 KB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Jessica Nilsson

Sales Manager

Brands

QinFlow, SINAPI Biomedical, TSC Life Patient Temperature Management, ZOLL IVTM