Handelsvillkor

 

För varor och tjänster från Medidyne AB, Metallgatan 33, SE-262 72 Ängelholm gäller följande villkor, om inte annat avtalats skriftligt.

Offert
En offert är giltigt fyra veckor efter offertens datering, om inte annat anges.

Frakt / Returleveranser
Medidyne väljer transportfirma och ansvarar för transporten till den leveransadress kunden uppgett. Kunden övertar ansvaret för produkterna vid leveransmottagandet. Köparen betalar för leveransen och priset är SEK 95,00 per order för leveranser i Sverige. Har avtal ingått om fraktfri leverans ingår frakten i priset. Beställningar som överstiger SEK 10.000 skickas fraktfritt.
Lagervaror levereras inom 3-5 arbetsdagar. Apparatur och tillbehör levereras inom rimlig tid. Köparen har rätt att häva beställningen på grund av försening då leveransen försenas mer än 30 dagar.

Returvaror (endast standardvaror) accepteras endast enligt avtal och endast i obruten originalförpackning samt i oskadat skick. En kopia
av följesedeln eller fakturan skall medfölja returnerade varor. Om Medidyne AB accepterar att standardvaror kan returneras dras 10 % av nettofakturabeloppet, dock minimum SEK. 195,00 för hantering och kontroll. Var särskilt uppmärksam på att varor som skaffats hem på beställning, specialvaror samt varor i bruten emballage inte kan returneras.

Priser
Alla priser är i SEK exkl. moms. Reservation tas för tryckfel, prisändringar och utgående varor.

Administration
Vid beställningar under SEK 1.000,00 tillkommer en expeditionsavgift på SEK 95,00.
Avgift på 75kr tillkommer vid pappersfaktura tillskickad via posten. Faktura via e-mail är kostnadsfritt.

Betalning
om inget annat anges enligt Medidynes offert eller annat skriftligt avtal, är våra fakturavillkor 30 dagar från att varorna lämnar vårt lager.
Vid försenad betalning tilläggs en avgift på 100,00 SEK och ränta på 2 % per år per påbörjad månad..

Ägandeförhållande
Medidyne har äganderättsförbehåll till produkter som säljs tills hela köpeskillingen betalats av kunden. Vi vill särskilt uppmärksamma er
på att kunden inte får överlåta produkten till tredje part innan hela köpeskillingen betalats.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning har Medidyne AB rätt att ta tillbaka levererade produkter.

Garanti/Reklamationsrätt
Köparen är skyldig att kontrollera varorna omedelbart efter mottagandet. Klagomål måste göras skriftligen till Medidyne inom 8 dagar
från leveransmottagandet.
För privatpersoner gäller att produkter som omfattas av tillverknings- eller materialfel repareras utan kostnad eller byts ut
i enlighet med den svenska konsumentköplagens regler för detta ändamål och i samma utsträckning som den garanti som
underleverantörerna har utlovat.
För företag / business to business, gäller ett års garanti om inget annat avtalats.

Ansvarsfriskrivning
Misskötsel, härunder leveransförsening eller leverans av defekta varor, ger inte köparen rätt till ersättning, med mindre köparen kan
påvisa att misskötseln är väsentlig och beror på vårdslöshet hos Medidyne. Medidyne är dock inte ansvarig för indirekt förlust, härunder
rörelseresultatet, tid, vinst, inklusive köparens tillfogade dagsböter.

Tvister
Tvister i parternas samarbete enligt detta avtal skall lösas i enlighet med Svensk lag och involverade parter är överens om att platsen ska vara förvaltningsrätten i Stockholm.

 

2023.01.24