Hamilton Medical

HAMILTON-C6 ventilator

Nästa generation av intelligenta intensivvårdsventilatorer

  • Mer patientkomfort och individualiserade terapiinställningar
  • Verktyg för terapibedömning
  • Turbinteknologin ger ett bättre läckage och högre flöde

HAMILTON-C6 representerar en ny generation av avancerade ventilatorer. Kombinationen av modularitet, användarvänlighet, rörlighet, och avancerade funktioner gör att du kan anpassa din patientens ventilationsterapi.

Produktbeskrivning

Ventilatoren har avancerade ventilationslägen för alla patientgrupper, från vuxna till pediatriska och neonatala patienter.

HAMILTON-C6 ventilator använder individanpassad, lungskyddande ventilation

Intelligent ventilation med ASV (Adaptive Support Ventilation) stöder patientens spontanandning så tidigt som möjligt. INTELLiVENT-ASV, din assistent vid sängkanten, anpassar sig i realtid och kräver färre manuella justeringar än konventionell ventilation, vilket minskar arbetsbelastningen för vårdpersonalen. En mer noggrann PEEP-inställning baserad på det transpulmonella trycket kan förbättra följsamheten och syresättningen hos patienter med ARDS.

Få dataöversikt med ventilationscockpit

Ventilationscockpiten på HAMILTON-C6 konsoliderar övervakningsdata, t.ex. följsamhet och motstånd, och visar dem i form av avancerad grafik. Panelen VentSatus visar sex parametrar som är relaterade till patientens ventilatorberoende och ger läkaren en omedelbar uppdatering av var patienten befinner sig i urträningsprocessen. En snabb översikt över patientens aktuella ventilationsstatus baserat på alla tillgängliga data ger underlag för behandlingsbeslut.

HAMILTON-C6 ventilator övervakar synkronisering med IntelliSync+

IntelliSync+ övervakar synkroniseringen mellan patient och ventilator genom att kontinuerligt analysera vågformerna hundratals gånger per sekund. Detta gör det möjligt för IntelliSync+ att omedelbart upptäcka patientens ansträngningar och skift och initiera inspiration och expiration i realtid. IntelliSync+ gäller för invasiv och icke-invasiv ventilation, oavsett ventilationsläge.

Integrerad transpulmonell tryckmätning

Genom att använda esofagustryck i stället för pleuraltryck kan man åtskilja compliance för lungorna respektive bröstväggen, och det är mycket användbart för att ställa in PEEP och tidalvolym, bedöma lungornas rekryterbarhet och utföra rekryteringsmanövrer. Detta innebär att transpulmonellt tryck är mycket användbart för att anpassa ventilatorinställningar för att optimera lungrekrytering och skyddsventilation hos mekaniskt ventilerade patienter.

Använd högt flöde terapi i HAMILTON-C6 ventilator

HAMILTON-C6 ventilator ger dig en mängd olika behandlingsalternativ i en och samma apparat, inklusive invasiv och icke-invasiv ventilation och syrgasbehandling med högt flöde.

FEATURE SPOTLIGHT

Adaptive Support Ventilation (ASV) – How does it work?

 

ASV is an intelligent ventilation mode which guarantees that the patient receives set minute ventilation, whether spontaneously breathing or mechanically ventilated, by the dynamic calculation of optimal breathing patterns.

Simulator till HAMILTON-C6 ventilator

HAMILTON-C6 ventilator simulator

Med vår HAMILTON-C6 simulator kan du testa ventilatorn på din egen dator eller iPhone/iPad.

 

Hamilton Medical Academy

 

Hamilton Medical Academy erbjuder moduler på allt från grundventilation till moduler på mer avancerade funktioner som t.ex. INTELLiVENT-ASV.

E-learning är tillgänglig på flera olika språk – och är kostnadsfri.

 

Hamilton Medical College
Download

HAMILTON-C6 broschyr

734.54 KB I pdf

HAMILTON-C6 specifikationer

272.28 KB I pdf

IntelliSync+ broschyr

910.16 KB I pdf

PV Tool broschyr

859.28 KB I pdf

High Flow broschyr

816.65 KB I pdf

INTELLiVENT-ASV broschyr

1017.97 KB I pdf

Intelligent ventilation broschyr

1.97 MB I pdf

Hamilton tillbehörskatalog

Här hittar du alla tillbehör till din Hamilton ventilator.

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Henrik Nielsen

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Karolina Mineur-Hughes

Sales Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Rickard Nilsson

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision