Teleflex

EZ-IO system för intraosseös access

Snabb och säker IO-infart

  • Snabbvenaccess på få sekunder
  • Säker och kontrollerad införsel
  • Enkel att lära sig och att använda

EZ-IO från Teleflex är ett banbrytande system för intraosseös (IO) infart. EZ-IO-systemet ger en snabb, säker och enkel intraosseös infart när intravenös (IV) åtkomst är svår eller omöjliga att fastställa.

Produktbeskrivning

EZ-IO från Teleflex är ett banbrytande system för intraosseös (IO) infart. EZ-IO-systemet ger en snabb, säker och enkel intraosseös infart när intravenös (IV) åtkomst är svår eller omöjliga att fastställa.

Det intraosseösa utrymmet är en plats i det vaskulära systemet, där blodgenomströmningen är bra – även när patienten är i chock. Läkemedel, vätskor och blodprodukter som ges genom märghålan når den centrala cirkulationen lika snabbt som via intravenös tillförsel.

EZ-IO-systemet har flera olika infarts alternativ, som alla ger en snabb, säker och kontrollerad intraosseös infart. De specialutvecklade nålarna för vuxna och barn införs med ett litet batteridrivet borrhandtag.

APP

Teleflex Arrow EZ-IO App

Get the clinical instruction and information you need with the new Arrow EZ-IO System app – the best way to turn downtime into training time. This is a brand new app – not an update! Download now for easy, on-demand access.

Teleflex Arrow EZ-IO app
Download

Teleflex Arrow EZ-IO system broschyr

363.8 KB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Christina Solum

Product Specialist

Brands

AccuVein, Nonin, Teleflex

Malin Cannerborg

Product Specialist

Brands

AccuVein, Nonin, Teleflex