Teleflex

MAD Nasal intranasal läkemedelsadministration

Snabb och smärtfri injektion och administrering av medicin

  • Snabb och effektiv applikation
  • Ingen smärta i samband med användningen– kan med fördel användas till barn
  • Reducerar stickskador, då de endast använder kanyl i samband med medicinupptagning


Säker hantering och administration av läkemedel kan vara en utmaning. Därför bör det finnas flera metoder att administrera läkemedel. MAD Nasal möjliggör intranasal läkemedelsadministration/injektion.

Produktbeskrivning

Säker hantering och administration av läkemedel kan vara en utmaning. Därför bör det finnas flera metoder att administrera läkemedel.  MAD Nasal möjliggör intranasal läkemedelsadministration/injektion.

Intranasal läkemedelsadministration kan med MAD Nasal levereras på ett säkert, smärtfritt och effektivt sätt. Genom hög vaskularisering tas läkemedlet upp snabbt genom slemhinnan till det systemiska kretsloppet. Flera läkemedel har upptagningshastighet och serumkoncentration motsvarande intravenös administration.

Fördelar med LMA MAD Nasal

  • Snabb och effektiv applikation
  • Hög biotillgänglighet och snabb verkan
  • Ingen smärta i samband med användningen av MAD Nasal – kan med fördel användas till barn
  • Reducerar stickskador, då de endast använder kanyl i samband med medicinupptagning

 

MAD Nasal kan med fördel användas till administration av läkemedel hos barn och vuxna, där intravenös access inte är möjlig eller omedelbart tillgänglig, t.ex. vid smärtlindring, kramper, sedering eller motgift mot opioidöverdosering.

VIDEO

MAD Nasal

 

MAD Nasal offers needle-free intranasal drug delivery. Atomized nasal medications absorb directly into the brain and CSF via olfactory mucosa to nose-brain pathway resulting in rapid drug delivery.

Download

Teleflex MAD Nasal broschyr

390.38 KB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Christina Solum

Product Specialist

Brands

AccuVein, Nonin, Teleflex

Malin Cannerborg

Product Specialist

Brands

AccuVein, Nonin, Teleflex