TSC Patient Temperature Management

Mistral-Air patientvärmare

Säker, bekväm och smart patientvärmare

 • HEPA H13-filter minskar risken för luftföroreningar
 • Slimmad och lätt design
 • Snabb och korrekt värmeöverföring

Mistral-Air patientvärmare möjliggör säker, bekväm och smart hantering av patientens temperatur för att uppnå normotermi. Systemet är idealiskt för användning både före, under och efter operation. Det är lämplig för alla patienttyper, och den har en mängd värdefulla funktioner som HEPA-filtret, låg ljudnivå och snabb inställning.

Produktbeskrivning

Mistral-Air patientvärmare är en lösning för användning under hela den perioperativa fasen. Systemet består av en tyst, snabb värmeenhet och ett brett utbud av värmetäcken, vilket gör det mycket flexibelt och effektivt.

Fördelar med Mistral-Air patientvärmare

 • En av marknadens tystaste värmare med en ljudnivå på 48 dB
 • Uppstart inom 30 sekunder
 • Ergonomiskt utformad med olika monteringsalternativ
 • Lätt och slimmad design
 • HEPA-filter H13 eliminerar luftföroreningar
 • Optimerad värmeöverföring med multisensorteknik och kraftfull fläkt

Fördelar med Mistral-Air värmetäcken

 • Ett brett utbud tillgängligt
 • Tillämplig i pre- och postoperativ fas samt under operation
 • För både passiv och aktiv patientuppvärmning
 • Isolerande toppskikt ökar värmekapaciteten
 • Värmetäckena ligger på plats för optimal fördelning och överföring av värme till patienten

Upprätthåll normotermi och förbättra patientens resultat

Det är vanligt att icke uppvärmda operationspatienter blir hypotermiska. Med Mistral-Air kan du effektivt värma patienter för att förhindra oavsiktlig, perioperativ hypotermi och upprätthålla normotermi.

Mistral-Air patientvärmare är redo inom 30 sekunder, har enkel anslutning och en aerodynamisk design av värmetäckena som fördelar värmen jämnt över din patient. Detta hjälper dig att säkert och effektivt värma patienter för att upprätthålla normotermi. Att upprätthålla normotermi hjälper dig i slutändan att minska postoperativa infektioner och därmed längden på sjukhusvistelsen och kostnaderna.

För olika patienter och typer av operationer

Mistral-Air är lämplig för användning vid de flesta typer av operationer. Utbudet av värmetäcken är mångsidigt och inkluderar täcken för både nyfödda, barn och vuxna, och är aerodynamiskt utformade för en jämn fördelning av värme.

Mistral-Air patientvärmare är idealisk för dina patienter på operationsavdelningen, men kan också användas för att värma patienter på t ex intensiven och akuten. För patienter med hög feber kan Mistral-Air även ge kylning.

Tekniska specifikationer för Mistral-Air patientvärmare

 • Spänning, frekvens, ström: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A
 • Medeleffekt: 600 W
 • Vikt: 5,2 kg
 • Nätsladdlängd: 4,0 m
 • Slanglängd: 1,8 m
 • Temperaturintervall: 32 °C, 38 °C, 43 °C eller omgivande luft
Download

Mistral Air Forced Air Warming broschyr

1.48 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Jessica Nilsson

Sales Manager

Brands

QinFlow, SINAPI Biomedical, TSC Patient Temperature Management, ZOLL IVTM