ZOLL AED

ZOLL AED 3 hjärtstartare

Real CPR Help-teknik ger feedback i realtid. Kan användas på både barn och vuxna

  • Real CPR Help ger feedback i realtid om kompressionshastighet och djup
  • RapidShock-analys erbjuder en av branschens snabbaste rytmanalyser
  • Växla enkelt till barnläge med ett knapptryck


ZOLL AED 3 ger ännu bättre hjälp för livräddare. Enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Den inbyggda HLR-feedbacken Real CPR Help ger livräddaren oöverträffad assistans för att optimera HLR-kvalitén.

Produktbeskrivning

ZOLL AED 3 ger ännu bättre hjälp för livräddare. Enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Den inbyggda HLR-feedbacken Real CPR Help ger livräddaren oöverträffad assistans för att optimera HLR-kvalitén.

 

En AED 3 hjärtstartare är enkel att använda

Hjärtstartaren har inbyggd Real CPR Help teknologi, som ger HLR-feedback, som hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor integrerad i den unika CPR Uni-Padz elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med adekvat djup och frekvens via visuell och audiell visning på displayen.

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar. Detta är viktig information för räddningstjänsten/ambulansen när de väl anländer.

Placera hjärtstartaren efter behov, liggande eller stående för optimal synbarhet. Lägg den ner som de flesta hjärtstartare, eller placera den stående för enkel avläsning som de flesta professionella defibrillatorer.

Hjärtstartare med unika elektroder

Den unika CPR Uni-Padz elektroden är den enda på marknaden som kan användas både för barn och vuxna – och har en hållbarhetstid på 5 år. Den registrerar livräddarens bröstkompressioner.

Applicera AED 3 på barn med en knapptryckning

Skifta enkelt till barn om ett barn har drabbats av hjärtstopp. Tryck in barnknappen på framsidan av AED 3. Du behöver inte skifta elektroder eftersom CPR Uni-Padz elektroden kan användas både till barn och vuxen. ZOLL AED 3 gör det möjligt att återliva ett barn med en enkel knapptryckning.

Lägg minimal tid på pauser med AED 3

RapidShock erbjuder marknadens snabbaste analystid och analyserar under pågående kompressioner. AED 3 är den hjärtstartare som, med sina 8 sekunder (med ett nytt batteri), snabbast levererar en defibrillering efter att bröstkompressionerna upphört. Studier visar att överlevnaden kan förbättras om tiden för att leverera defibrilleringen efter HLR-cykelns slut minimeras.

 

En AED 3 hjärtstartare är lätt att underhålla

AED 3 hjärtstartare enkel att sköta med Program Management Onboard, och rapporterar regelbundet sin status via inbyggd WiFi. Tiden för behovet att manuellt kontrollera hjärtstartaren är förbi. Istället får du ett e-postmeddelande om självtestet på AED 3 registrerar ett fel.

Plus Trac och Program Management Onboard med Wi-Fi

Program Management Onboard™ skapar trygghet genom att säkerställa att din hjärtstartare alltid är redo att användas.

Registrera din AED 3 online i ZOLL’s PlusTrac AED Program Management Systemet. Anslut därefter din AED 3 till ditt lokala nätverk. Program Management Onboard rapporterar regelbundet aktuellt status på AED 3 efter varje självtest. Om din AED 3 registrerar ett fel eller inte kan rapportera, kommer du få besked via e-post.

Med PlusTrac har du också möjlighet att logga in och se hjärtstartarens aktuella status, inkl. Utgångsdatum på batteri och elektrod, samt sköta HLR-kurser och koordinering av regelbundna e-postmeddelanden.

Inga extra hårdvaror eller programvaror behöver köpas in – det är unikt för AED 3.

 

En AED 3 hjärtstartare enkel att äga

AED 3 är enkel att äga eftersom driftskostnaderna är överraskande låga. Både batteriet och elektroden har 5 års hållbarhet vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att byta. CPR Uni-Padz elektroden används både för barn och vuxen och AED 3 kräver ingen särskild barnelektrod.

Det lämnas 8 års garanti på AED 3.

Inga andra defibrilleringselektroder har fem års hållbarhet. Ingen annan hjärtstatare gör det möjligt att livrädda ett barn genom en enkel knapptryckning. Ingen och byte av batteri och elektrod sker bara en gång under de första 10 åren.

VIDEO

ZOLL AED 3 hjärtstartare

Medidyne er autoriseret ZOLL distributør

MEDIDYNE ÄR EN AUKTORISERAD ZOLL-DISTRIBUTÖR

Download

AED 3 hjärtstartare broschyr

3.37 MB I pdf

AED 3 hjärtstartare specifikationer

395.67 KB I pdf

Tillbehörskatalog till ZOLL AED hjärtstartare

1.74 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Mikael Lidén

Country Manager

Brands

Aivia, Claus Andersen, iTraumaCare, Laerdal, StatPacks, ZOLL AED