ZOLL Itamar

WatchPAT ONE sömnapnétest

Engångstest för hemmamonitorering av sömnstörningar

  • Lätt att använda för patienten
  • Tidsbesparande för medicinsk personal
  • Exakta mätningar

WatchPAT ONE är ett komplett engångstest för hemmonitorering av sömnapné (HSAT). Det är enkelt, exakt och pålitligt. Med engångsutrustning som bara har tre kontaktpunkter och en app med instruktioner kan patienter enkelt använda testet hemma utan att fysiskt gå till kliniken. På så sätt ökar testet komforten för patienten, och sparar samtidigt mycket tid för personalen.

Produktbeskrivning

Det innovativa WatchPAT-systemet är kliniskt validerat och använder signalen perifer arteriell tonometri (PAT) för diagnos av sömnapné. Tekniken har över 98% träffsäkerhet i sömnstudierna, och med upptäckten av exakt sömntid har lösningen visat upp till 20% förebyggande av feldiagnoser.

WatchPAT ONE är en hemsömnapnétest för engångsbruk med tre kontaktpunkter; handled, finger och bröst, och ingen luftvägsutrustning, bröstbälten, hårbottenelektroder eller liknande utrustning förknippad med traditionella sömnapnétester i hemmet. Detta förbättrar i hög grad patientkomforten.

Genom att ansluta till en smartphone-app överför WatchPAT ONE data till molnet, och så snart patienten har genomfört sömntestet får läkaren resultaten. Detta skapar ett snabbt och förbättrat arbetsflöde som möjliggör snabb diagnos och behandling. Det finns även möjlighet till manuell poängsättning om så önskas.

 

WatchPAT ONE förbättrar HSATs – både för patienter och medicinsk personal

De tre kontaktpunkterna och en innovativ design gör WatchPAT ONE till en lösning som är både enkel och bekväm att använda för patienterna. Enkelheten och komforten hjälper också till att samla in bättre data, eftersom patienter kan sova mer bekvämt jämfört med t.ex. traditionell utrustning med näsgrimmor och bälten.

WatchPAT ONE är också utmärkt för att nå patienter som bor långt ifrån läkare/vårdcentral eftersom utrustningen helt enkelt skickas till dem. De behöver inte lämna tillbaka den och de kan hantera den på egen hand via en app på sin smartphone, som också innehåller vägledning om användning.

WatchPAT ONE hjälper personalen på sömnenheter på sjukhus och sömnkliniker mycket, eftersom de får en exakt och pålitlig HSAT-lösning som också sparar värdefull tid: Med WatchPAT ONE kan fler patienter testas i bekvämt i sina hem med fantastiska resultat. Detta är särskilt fördelaktigt på enheter där läkare och sjuksköterskor saknas och väntelistorna för sömnprov är långa.

Att vara disponibel gör också WatchPAT ONE till en stor tidsbesparing för medicinsk personal: patienten och läkaren behöver inte träffas för att byta utrustning eftersom WatchPAT ONE helt enkelt skickas till patienten. Detta eliminerar tid som ägnas åt vägledning eftersom patienten kan titta på steg-för-steg-guider hemma. Personalen behöver inte heller rengöra utrustningen, vilket både sparar tid och eliminerar infektionsrisken.

Förutom att spara värdefull tid, minskar WatchPAT ONE kostnaderna eftersom färre patienter kommer att behöva läggas in på sjukhus för sömntestning och sömnövervakning.

WatchPAT ONE hemsömnapnétest är designad för engångsbruk. För upprepad användning har ZOLL Itamar designat WatchPAT 300.

Vad WatchPAT ONE registrerar

  • Kroppsrörelse
  • Snarkningsnivå
  • Kroppsställning
  • Bröströrelser
  • Hjärtfrekvens
  • Syremättnad
  • PAT-signal

Med hjälp av data från ovanstående sju kanaler ger WatchPAT ONE en korrekt diagnos av sömnapné. Systemet genererar automatiskt en omfattande rapport inklusive korrekt sömn tid, sömnstadier, apnéepisoder och mer.

Om PAT-signalen

Signalen perifer arteriell tonometri (PAT) mäter pulsen vid fingertoppen och förändringar i pulsen till följd av sömnstörningar i andningen. WatchPAT-teknologin är kliniskt validerad med en 89% korrelation till polysomnografi (PSG), som anses vara “guldstandarden” för sömnbedömning av obstruktiv sömnapné (OSA).

Download

WatchPAT ONE broschyr

928.13 KB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Dina produktspecialister

Farzaneh Moradi

Product Specialist

Brands

Philips Sleep Therapy, ZOLL Itamar

Jonny Eriksson

Product Specialist

Brands

Philips Sleep Therapy, ZOLL Itamar