ZOLL Medical

ZOLL Propaq M monitor

En monitor utvecklad för de stora krav som efterfrågas inom luftburen medicin och militär

  • Plug-and-play teknologi
  • Visa upp till tre invasiva tryck och två kontinuerliga temperaturer
  • Snabb och noggrann NIBP mätning


Propaq M är en ultra-lätt och kompakt monitor med mycket sofistikerade och avancerade funktioner. Den är 2 kg lättare än den föregående militära monitorplattformen Propaq 206.

Produktbeskrivning

Propaq M är enkel att använda för alla medicinska kompetensnivåer, enkla direkta knappfunktioner och enkla och tydliga menyer. Den stora LCD-färgdisplayen kan visa upp till fyra kurvor och komplett diagnostisk EKG.

Med den inbyggda flexibiliteten är Propaq M så grundläggande eller så avancerad som du kan behöva. Den tillhandahåller alla fysiologiska parametervärden, inklusive hjärtfrekvens och SpO2, och kan samtidigt:

  • Visa upp till tre invasiva tryck och två kontinuerliga temperaturer
  • Utföra snabb och noggrann NIBP-mätning
  • Maximera den kliniska effektiviteten i fält genom Plug & Play
  • Integrera EtCO2-mätning utan annan extern utrustning
  • Ge över 7½ timmars monitorering på ett ”hot-swabbable” batteri

En Propaq M monitor är en apparat för alla uppdrag

Propaq M är direkt utvecklad för flygning och har testats och godkänts för ändamålet. Med tre invasiva tryck kan Propaq M användas för kritiskt sjuka patienter under långa transporter. Den inkluderar ett ”night vision goggle” (NVG) läge för användning nattetid. Propaq M har monitoreringsläge för vuxna, barn och neonatala patienter. Larm erbjuds för alla parametrar.

Integration med elektroniska, prehospitala patientjournaler

All data kan till exempel överföras till en elektronisk patientjournal via WiFi, Bluetooth, USB 2.0 eller ethernet.

Använd telemedicin med din Propaq M-monitor

RescueNet Live är en telemedicinsk lösning som ger tillgång till medicinsk rådgivning på vilken skadeplats som helst. Fysiologiska data, alla vågformer och en omfattande uppsättning vitala parametrar kan överföras trådlöst. All data visas i realtid i en webbläsare på en PC. Det gör att medicinsk rådgivning till ambulanspersonalen kan ske på bästa tänkbara grund.

Spela in och överför EKG-12

RescueNet Medgate registrerar alla EKG-12 och vitala parametrar som överförs till en central databas. Sjukhuspersonal kan logga in på RescueNet Medgate via en webbläsare. All data kan delas automatiskt via e-mail, SMS eller MUSe export.

Debriefing direkt i din Propaq M-monitor

RescueNet CaseReview samlar in, analyserar och hanterar data från alla uppgifter för att förbättra och förenkla debriefingen. Data presenteras i enkel och tydlig infografik. HLR-data analyseras automatiskt och presenteras för användarna.

Medidyne er autoriseret ZOLL distributør

MEDIDYNE ÄR EN AUKTORISERAD ZOLL-DISTRIBUTÖR

Download

ZOLL Propaq M produktblad

2.48 MB I pdf

Tillbehörskatalog till ZOLL defibrillatorer

2.6 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Mikael Lumpus

Product Specialist

Brands

Airtraq, Archeon Medical, Masimo, ZOLL Medical