ZOLL Medical

ZOLL Propaq MD monitor och defibrillator

Lätt och kompakt med avancerade funktioner

  • Real CPR Help ger feedback i realtid om kompressionshastighet och djup
  • Telemedicin med live view-funktion
  • TBI Dashboard stöder snabb och effektiv behandling av TBI-patienter


Propaq® MD är en ultra-lätt och kompakt enhet med sofistikerade och avancerade funktioner. Den är 1 kg lättare än den föregående plattformen Propaq 206, även med defibrillering och pacing inräknat.

Produktbeskrivning

Propaq MD är enkel att använda, oberoende av nivån på den medicinska användaren. Den stora färgdisplayen kan visa upp till fyra kurvor såväl som 12-avlednings EKG. Du kan använda Propaq MD basalt eller väldigt avancerat, allt efter era behov. Den levererar alla fysiologiska parametrar inklusive hjärtfrekvens och SPO2:

  • Visar upp till 3 invasiva tryck och två kontinuerliga temperaturer
  • Tar blodtryck (NIBP) snabbt och noggrant mätning
  • Plug & Play teknologi för att maximera den kliniska effektiviteten i fält
  • Integrerad EtCO2-mätning som tar bort behovet för moduler och annan extern utrustning

Propaq MD monitor och defibrillator är En utrustning, alla uppdrag

Propaq MD är den enda FDA-godkända monitorn/defibrillatorn för flygning, som kan leverera monitorering av tre invasiva tryck under långa transporter. Den erbjuder också ett unikt ”night vision goggle ” (NVG) mode för användning på natten, utan att displayen syns för andra. Utrustningen kan monitorera alla patienter, oavsett om de är vuxna, barn eller neonatala. Larmfunktionalitet finns för alla parametrar.

Uppladdningsbart batteri med hög kapacitet

Erbjuder ett nytt batterisystem med växelströmladdare som ger världsomspännande kapacitet, på land, till sjöss och i luften. Systemet kan monitorera alla fysiologiska parametrar, inklusive tre invasiva tryck och två temperaturkanaler, i över sex timmar på en enda uppladdning.

Propaq MD har fullständig data- och trendinsamling för download

Utöver realtidsmonitorering, har Propaq MD möjlighet lagra data och trender. Systemet erbjuder också möjlighet att dokumentera medicinska interventioner som intubation, läkemedelsadministrering, med tillhörande EKG och andra fysiologiska kurvor. Förutom datalagring under24 timmar finns en trendtabell som gör det enkelt och snabbt att få en överblick över patientens aktuella status.

Trenden kan innehålla 1.000 tidsmarkerade händelser och 32 snapshots. Alla data kan laddas ner på ett USB-minne, eller överföras till en elektronisk patientjournal med hjälp av ett öppet XML-format. Den inbyggda skrivaren kan direkt skriva ut händelser och diagnostiska EKG-kurvor och andra fysiologiska kurvor.

Integration med elektroniska, prehospitala patientjournaler

All data kan till exempel överföras till en elektronisk patientjournal via WiFi, Bluetooth, USB 2.0 eller ethernet.

Använd telemedicin med din Propaq MD-monitor och defibrillator

RescueNet Live är en telemedicinsk lösning som ger tillgång till medicinsk rådgivning på vilken skadeplats som helst. Fysiologiska data, alla vågformer och en omfattande uppsättning vitala parametrar kan överföras trådlöst. All data visas i realtid i en webbläsare på en PC. Det gör att medicinsk rådgivning till ambulanspersonalen kan ske på bästa tänkbara grund.

Registrera och överför EKG-12

RescueNet Medgate registrerar alla EKG-12 och vitala parametrar som överförs till en central databas. Sjukhuspersonal kan logga in på RescueNet Medgate via en webbläsare. All data kan delas automatiskt via e-mail, SMS eller MUSe export.

Debriefing direkt i din Propaq MD-monitor och defibrillator

RescueNet CaseReview samlar in, analyserar och hanterar data från alla uppgifter för att förbättra och förenkla debriefingen. Data presenteras i enkel och tydlig infografik. HLR-data analyseras automatiskt och presenteras för användarna.

Medidyne er autoriseret ZOLL distributør

MEDIDYNE ÄR EN AUKTORISERAD ZOLL-DISTRIBUTÖR

Download

Propaq MD broschyr

8.44 MB I pdf

ZOLL Propaq MD produktblad

1.5 MB I pdf

Getting To High Quality CPR

224.9 KB I pdf

Tillbehörskatalog till ZOLL defibrillatorer

2.6 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Mikael Lumpus

Product Specialist

Brands

Airtraq, Archeon Medical, Masimo, ZOLL Medical