ZOLL Medical

ZOLL X-Serie defibrillator

Monitor och defibrillator med HLR-feedback

  • Real CPR Help ger feedback i realtid om kompressionshastighet och djup
  • Telemedicin med live view funktion
  • Kompakt, lätt och hållbar monitor och defibrillator

X-Serien är designad för krävande miljö och är extrem tålig mot smuts, fukt, stötar, fall och vibrationer. Maskinens vikt och storlek ger nya möjligheter att arbeta ergonomiskt, både i och utanför ambulansen.

Produktbeskrivning

X-Serien är designad för krävande miljö och är eXtrem tålig mot smuts, fukt, stötar, fall och vibrationer. Maskinens vikt och storlek ger nya möjligheter att arbeta ergonomiskt, både i och utanför ambulansen.

X-Serien ger nya möjligheter med färre begränsningar.

Funktioner hos ZOLL X-Serie defibrillator

Utöver avancerade defibrillerings- och pacingfunktioner innehåller X-Serien omfattande fysiologiska parametrar som EKG (med sändning), SpO2, NIBP, andningsfrekvens, EtCO2, invasiva tryck x 3 och temp x 2. Koppling till det elektroniska journalsystemet sker trådlöst via WiFi eller Bluetooth.

En X-Serie defibrillator ger feedback i realtid

De senaste riktlinjerna (2010) för behandling av patienter med hjärtstopp rekommenderar teknik som ger dig stöd till optimerad behandling av patienter med hjärtstopp.

X-Serien har inbyggd HLR-feedback som i realtid mäter och analyserar hur HLR utförs. Den ger dig direkt feedback vid behov. De störningar på EKG som orsakas av pågående bröstkompressioner kan filtreras bort så att det riktiga, underliggande, EKG ses på skärmen. Detta minimerar pauser i kompressionerna i samband med defibrillering.

Integration med elektroniska, prehospitala patientjournaler

All data kan till exempel överföras till en elektronisk patientjournal via WiFi, Bluetooth, USB 2.0 eller ethernet.

Använd telemedicin med din ZOLL X-Serie defibrillator

RescueNet Live är en telemedicinsk lösning som ger tillgång till medicinsk rådgivning på vilken skadeplats som helst. Fysiologiska data, alla vågformer och en omfattande uppsättning vitala parametrar kan överföras trådlöst. All data visas i realtid i en webbläsare på en PC. Det gör att medicinsk rådgivning till ambulanspersonalen kan ske på bästa tänkbara grund.

Spela in och överför EKG-12

RescueNet Medgate registrerar alla EKG-12 och vitala parametrar som överförs till en central databas. Sjukhuspersonal kan logga in på RescueNet Medgate via en webbläsare. All data kan delas automatiskt via e-mail, SMS eller MUSe export..

Debriefing direkt i din ZOLL X-Serie defibrillator

RescueNet CaseReview samlar in, analyserar och hanterar data från alla uppgifter för att förbättra och förenkla debriefingen. Data presenteras i enkel och tydlig infografik. HLR-data analyseras automatiskt och presenteras för användarna.

VIDEO

ZOLL X-Serie defibrillator

FEATURES

Real CPR Help

 

Real Time Chest Compression feedback.

Medidyne er autoriseret ZOLL distributør

MEDIDYNE ÄR EN AUKTORISERAD ZOLL-DISTRIBUTÖR

Download

ZOLL X Series EMS broschyr

1.15 MB I pdf

ZOLL X Series Hospital broschyr

7.15 MB I pdf

ZOLL X Series specifikationer

252.53 KB I pdf

Tillbehörskatalog till ZOLL defibrillatorer

2.6 MB I pdf

Getting To High Quality CPR

224.9 KB I pdf

RapidShock broschyr

393.32 KB I pdf

ZOLL defibrillator tillbehörskatalog

Här hittar du alla tillbehör till din defibrillator.

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Mikael Lumpus

Product Specialist

Brands

Airtraq, Archeon Medical, Masimo, ZOLL Medical