Timpel Medical

ENLIGHT 2100 ventilationsmonitor

Individuell och målinriktad ventilation i rätt tid

 • Realtidsvisualisering av luftfördelning i lungorna
 • PEEP-titreringsverktyg för att bestämma PEEP-nivå
 • Mätning av två typer av asynkronier

Timpels ENLIGHT 2100 är en ventilationsmonitor baserad på elektrisk impedanstomografi (EIT), som ger dig en realtidsöversikt över hur luften fördelas i patientens lungor. Ventilationsmonitorn har en mängd funktioner som ger unik insikt i ventilationsprestanda. Det gör att du kan identifiera förbättringsområden och optimera ventilationen.

Produktbeskrivning

ENLIGHT 2100 övervakar och visualiserar ventilationen hos patienter så att du kan justera och förbättra ventilatorinställningarna därefter.

Monitorn ger läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen insikt i vad som fungerar och vad som inte fungerar, så att de snabbt kan anpassa behandlingen och andra faktorer som påverkar luftfördelningen i lungorna, t.ex. positionering av patienten.

ENLIGHT 2100-systemet består av en monitor, en flödessensor ansluten till ventilatorn och två bälten som placeras på patienten. Systemet är icke-invasivt och passar alla dina patienter från neonatal till vuxna. Bälten finns i olika storlekar och kan fästas på patienten medan de utför daglig rutinvård. Monitorn kan snabbt flyttas från en patient till en annan, och därmed stör systemet inte andra arbetsflöden och är till mindre besvär för patienten.

Informationen från ENLIGHT 2100 gör det enklare och snabbare att hitta rätt ventilationsbehandling för den enskilda patienten. Detta kan till exempel minska behovet av röntgen och därmed utsätta patienter för färre röntgenstrålar och kan göra det lättare att hitta rätt positionering av patienten. I slutändan kan förbättrad behandling minska ventilationstiden, minska risken för komplikationer och minska längden på sjukhusvistelsen.

Funktioner hos ENLIGHT 2100 ventilationsmonitor

 • Ventilationsskärm med visuell feedback
 • PEEP-titreringsverktyg för att ställa in individuell bästa PEEP-nivå
 • teraktiv trendskärm för enklare tolkning av data
 • ni-verktyg som spårar förekomsten av double och reversed trigger48-
 • timmars logg med data
 • 16 olika storlekar av bälten
 • Användbar för alla patienter
 • Neonatalbälten är engångsbälten, alla andra bälten är återanvändbara

Fördelar med ENLIGHT 2100 ventilationsmonitor

 • Icke-invasiv
 • Används bedside – ingen patienttransport
 • Strålningsfri – kan användas ofta
 • Ger kontinuerliga bilder i realtid
 • Intuitivt gränssnitt med integrerade verktyg för kliniskt beslutsstöd
 • Realtidsvisning med hög tidsupplösning
 • Lätt att installera och enkel att använda
 • Transportabel monitor som kan gynna flera patienter
 • Bekväma, ergonomiska bälten
 • Operatörsoberoende

Få unik ventilationsinsikt

ENLIGHT 2100 har en mängd värdefulla funktioner som hjälper dig att identifiera områden för att justera och förbättra ventilationen.

Ventilationsskärmen visar hur luft fördelas i lungorna i realtid. Utöver bilder visas avancerade ventilationsparametrar med siffror och grafer. Sammantaget hjälper detta dig att få en fullständigare bild och överblick över ventilationsprestanda.

ENLIGHT 2100 har ett fördelaktigt PEEP-titreringsverktyg. Verktyget mäter compliance, överdistension och kollaps i en PEEP-översikt för att vägleda dig till bästa PEEP-nivå för den enskilda patienten.

Ventilationsmonitorn har även en trendskärm, som visar ventilationsdata för de senaste 48 timmarna. Verktyget är interaktivt och hjälper dig att tolka historiska data, identifiera händelser och justera ventilationsinställningarna därefter.

Asynkroniverktyget är ett annat värdefullt verktyg. Den mäter och visualiserar två typer av asynkronier som annars kan vara svåra att identifiera, och som kan förvärra resultaten om de inte märks: Double trigger och reversed trigger.

Om elektrisk impedanstomografi (EIT)

ENLIGHT 2100 ventilationsmonitor är byggd på elektrisk impedanstomografi (EIT). Tekniken använder elektriska signaler för att mäta impedans och skapa bilder. Timpel har utvecklat tekniken vidare i ENLIGHT 2100 med banbrytande algoritmer som ger unik insikt i ventilation.

Bältena som är fästa på patienten har elektroder som avger låg ström och mäter motståndet och skillnaderna i motstånd i olika typer av vävnad. De elektriska signalerna används för att göra levande bilder av lungorna och visa ventilation i realtid. EIT-tekniken är icke-invasiv och strålningsfri, vilket gör den idealisk för långvarig användning.

FEATURE SPOTLIGHT

EIT vs CT Images

 

Understanding the difference between EIT and CT images is crucial! EIT provides real time imaging of regional distribution of ventilation as well as provides real time feedback of ventilatory interventions at the bedside, avoiding transports and the risks its risks.

Video

ENLIGHT 2100: Working Principles

Video

ENLIGHT 2100: Improving newborn outcomes

Download

ENLIGHT 2100 broschyr

3.08 MB I pdf

Kontakta oss

Vill du höra mer? Boka ett möte med en produktspecialist för att lära dig mer om våra produkter och lösningar.

Din produktspecialist

Henrik Nielsen

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Karolina Mineur-Hughes

Sales Manager

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision

Rickard Nilsson

Product Specialist

Brands

Avanos Medical, Hamilton Medical, IRadimed, medin Medical, Timpel Medical, TSC Life Endovision