Timpel Medical

Timpel Medical är ett brasilianskt företag med global närvaro. Företaget har utvecklat den innovativa ventilationsmonitorn ENLIGHT 2100. Den visualiserar i realtid hur luft fördelas i patientens lungor. Denna insikt gör det möjligt för läkare att tillhandahålla individualiserad och målriktad ventilation i rätt tid för alla patienter.